OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Boris Ćapin, dipl.inž. rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Boris Ćapin, dipl.inž. rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija dubinskog pumpanja na klipnim šipkama i odabir adekvatne opreme prilikom projektovanja bušotine X-001“, utorak, 28.05.2024. godine sa početkom u 13 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor,
  uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci.Adnan Hodžić, redovni profesor
  uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sci. Amir Sušić, vanredni profesor
  uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Pored eruptivne metode eksploatacije naftnih bušotina, postoje mehaničke metode koje se primenjuju za opremanje istih. Glavni zadatak opremanja bušotine proizvodnom opremom je ugradnja najoptimalnije opreme uz što efektniji način, kako bi se zadovoljila očekivana proizvodnja i produžio medjuremontni period rada bušotine.

U radu je prikazan kompletan postupak nakon završetka izrade bušotine, hemijske obrade i odabrana je metoda opremanja dubinskim pumpanjem na klipnim šipkama shodno površinskim i bušotinskim uslovima.
Ključne reči: dubinska pumpa, klip šipka, kiselinska obrada, gasno sidro, kačaljka, zacevljenje, erupcioni uredjaj.