OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Borislav Aćimović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Borislav Aćimović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Upotreba olakšanih cementnih kaša u industriji bušenja“, subota, 23.12.2023. godine, sa početkom u 13 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor, uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Sanel Nuhanović, profesor, uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“,
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Amir Sušić, vanredni profesor , uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

REZIME RADA

Nakon izbušenog intervala kanala bušotine potrebno je ugraditi zaštitne cevi pa ih cementirati. Mnoge bušotine su izbušene u zonama malog slojnog pritiska i stena male čvrstoće. Da bi u takvim uslovima cementacija bila moguća, potrebno je smanjiti gustoću cementne kaše. To se može postići injektiranjem kiseonika u osnovnu cementnu kašu pri čemu nastaje penocementna kaša. U radu su obrađena svojstva penocementne kaše: gustoća, vreme zgrušnjavanja, filtracija, reološka svojstva, svojstva cementnog kamena nastalog njenim očvršćavanjem. Prikazani su primeri laboratorijskih ispitivanja penocementne kaše i mogućnosti njene primene za rešavanje različitih problema u praksi. Osim navedenog, opisana je i tehnologija injektiranja penocementne kaše u bušotinu.
Ključne reči: cementacija, cementna kaša, bušotina, gustina,pritisak,mulj