OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Damir Husanović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Damir Husanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „The Effectiveness of Total Physical Response Method in the Process of Learning and Teaching English Vocabulary to Pre-Adolescent Learners in an Online Teaching Setting (Efikasnost nastavne metode Potpuni fizički odgovor u procesu učenja i podučavanja vokabulara engleskog jezika kod učenika pred-adolescentnog uzrasta u virtuelnoj učionici)“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 29.09.2022. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Nihada Delibegović Džanić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik komisije,
  2. dr. sc. Selma Kešetović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
  3. dr. sc. Sanja Berberović, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Rezervni član Komisije: dr.sc. Mirza Džanić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Usvajanje stranog jezika je složen proces koji oduzima mnogo vremena.Taj proces se najbolje ilustruje kroz razliku između spontanih kapaciteta i kapaciteta učenja. Spontani kapaciteti se definišu kao sposobnost da se jezik usvaja podsvjesnim i prirodnim putem, dok kapaciteti učenja omogućavaju učeniku da organizuje misli i koristi svjesan trud uključivanja pažnje bivajući uključeni u rad koji se ne može izvesti na automatski način (Palmer, 1921:48). Lennenberg (1967: 176), govereći o faktorima koji utiču na učenje stranog jezika, sugeriše da, u periodu poslije puberteta, učenje stranog jezika zahtijeva radni napor i da se strani akcenti ne mogu lako savladati, zbog nemogućnosti nastavka spontanog usvajanja stranih jezika. Ovo je znano kao hipoteza kritičnog perioda, koja tvrdi da je dijete u mogućnosti da u potpunosti savlada process učenja s pozitivnim ishodom, ukoliko počne usvajati strani jezik u periodu između druge i dvanaeste godine života. S druge strane, učenici koji započnu process učenja poslije ovog perioda, naići će na prepreke i neće moći kompletirati proces učenja jezika (Abello-Contesse, 2006:13). Ovo istraživanje se fokusira na učenike mlađeg uzrasta i njihovu prirodnu sposobnost za što brže i učinkovitije usvajanje jezika. Istraživanje je primarno koncentrisano na usvajanje jedinica vokabulara kod učenika pred-adolescentnog perioda kroz upotrebu metode TPR (Totalni fizički odgovor) u okruženju online podučavanja. Također, se istraživalo da li učenici pred-adolescentnog uzrasta usvajaju vokabular prirodnije i učinkovitije putem TPR metode od učenika koji usvajaju vokabular kroz tradicionalnu, Forma-značenje-upotreba (FMU) metodu u virtuelnoj učionici.