OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Danijela Božić, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 01.02.2023. godine


O B A V I J E S T


Danijela Božić, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uloga socijalnog pedagoga u ustanovama za smještaj starijih osoba” dana 28.02.2023. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Lejla Kuralić-Ćišić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Meliha Bijedić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Edin Muftić, vanredni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Ranko Kovačević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Poremećaji u ponašanju“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Glavni cilj rada je istraživanje uloge i značaja socijalnog pedagoga u institucijama za smještaj starijih osoba, kao i načinima socijalne podrške koju korisnici imaju od strane osoblja doma, obitelji i prijatelja. Pored toga željelo se ispitati:a) uloga socijalnog pedagoga u odnosu na druge uposlenike u institucijama za smještaj starijih osoba; b) njegov značaj za funkcionisanje i pomoć u prilagodbi korisnika prilikom ulaska u instituciju za smeštaj starijih osoba, kao i c)kvalitet socijalne podrške starijim osobama u domu za starija lica od strane porodice i prijatelja.
Hipotetski se pošlo od ideje da socijalni pedagog posjeduje kompetencije i znanja u odnosu na druge uposlenike kojim se značajno ističe u podršci starijim osobama smještenim u dom. Također se pretpostavilo da socijalni pedagog ima značaj koji se ogleda u načinu prilagodbe korisnika u instituciju za smještaj starijih osoba, ali i da obim i kvalitet socijalne podrške osobama smještenim u dom od strane porodice i prijatelja nije zadovoljavajući.
Dobiveni rezultati ukazuju na to da postoje značajne razlike u odnosu na prilagodbu korisnika i profesionalne kompetencije socijalnih pedagoga koji imaju presudnu ulogu u olakšavanju prilagodbe korisnicima doma. Kvalitete koje posjeduje socijalni pedagog su pouzdanost, predanost, komunikativnost, kreativnost, učinkovitost te suosjećanje. Na temelju navedenoga češće bismo u domovima za starije osobe trebali upošljavati socijalnog pedagoga.
Ključne riječi: domovi za starije osobe, socijalni pedagog, kompentencije