OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dejan Dejanović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

OBJAVLJUJE

Dejan Dejanović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj različitih tehnologija utiskivanja ugljen –dioksida na koeficijent iskorišćenja naftnih ležišta“, subota, 23.12.2023. godine, sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor, uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Sanel Nuhanović, profesor, uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“,
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Amir Sušić, vanredni profesor , uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.


REZIME RADA


Utiskivanje ugljen-dioksida (CO2) predstavlja metodu povećanja iskorišćenja kojom se povećava proizvodnja zaostale nafte. Utiskivanjem CO2 u ležište, ostvaruje se povećanje pritiska, dolazi do povećanja zapremine nafte, odnosno njenog bubrenja, smanjenja viskoziteta nafte i poboljšanja njene mobilnosti. Utiskivanje CO2 se može vršiti u uslovima mešanja ili uslovima nemešanja. Mešanje se ostvaruje kada se dostigne minimalni pritisak mešanja. Minimalni pritisak mešanja je pritisak na kojem su gustina nafte i gustina CO2 slične. Mešanje se može ostvariti na prvom kontaktu ili posle više uzastopnih kontakata, kada se postepeno stvaraju uslovi da se ostvari mešanje.
Utiskivanje u uslovima nemešanja se događa kada minimalni pritisak mešanja nije dostignut. Zadatak utisnutog CO2 je da podigne i održi ležišni pritisak. Tehnologije utiskivanja CO2 u ležište su sledeće: kontinualno utiskivanje CO2, utiskivanje tečnog i gasovitog CO22 praćeno vodom, naizmenično utiskivanje CO2 ivode (Wateralternatinggas-WAG) i istovremeno utiskivanje CO2 i vode (Simultaneosly water alternating gas-SWAG). Parametri koji najviše utiču na odabir tehnologije utiskivanja su: karakteristike fluida i karakteristike ležišta, čistoća i količina utisnutog gasa, WAG/ЅWAG odnos, šema utiskivanja, dužina trajanja ciklusa i vreme do početka delovanja procesa. Ekonomika procesa utiskivanja zavisi od cene nafte, karakteristika ležišta, blizinei zvora CO2, odnosno cene njegovog transporta.
Ključne reči: promena iskorišćenja, ugljen-dioksid, WAG tehnika, ЅWAG tehnika