OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Denis Krdžalić, dipl.producent

UNIVERZITET U TUZLI
AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI
Tuzla, 21.09.2023. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Akademija dramskih umjetnosti

OBJAVLJUJE

Denis Krdžalić, dipl.producent će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Nova produkcijska dimenzija i Evropska noć teatra“ na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, 28.09.2023. godine u 12:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Zoran Pavljašević, MA, vanredni profesor
  uža umjetnička oblast “Produkcija”
  Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2.  Dr.sci. Srđan Vukadinović, redovni profesor
  uža naučna oblast “Teorija umjetnosti”
  Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, član
 3.  Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, redovni profesor
  uža umjetnička oblast “Gluma”
  Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Specifičnost Evropske Noći teatra, kao jedinstvene jednodnevne Evropske kulturne manifestacije, je decentralizovan produkcijski model koji potiče inovacije, daje fleksibilnost u organizacijskoj strukturi i otvara potpuno novu produkcijsku dimenziju.

Uz pomoć tehnologije i inovativnih narativnih tehnika, produkcijske kuće, javne ustanove i kulturni akteri traže nove načine za angažiranje publike. Sama organizacija manifestacije zahtjeva koordinaciju značajnog broja individualnih kulturnih organizacija i obuhvata sve oblike scenskih umjetnosti, a osim pozorišnih predstava također se organizuju radionice, razgovori sa umjetnicima i otvaraju se “vrata-iza-scene”.

Samim tim Noć teatra potiče publiku da iskusi pozorište na potpuno novi način, rušeći barijere između scene i gledalaca, a istovremenu pruža fleksibilnost nudeći opciju konzumiranja programskih sadržaja putem digitalnih platformi.

U srcu Evropske Noći Teatra je ideja o promociji različitih formi teatarske umjetnosti. Produkcijski model stoga mora biti interdisciplinaran, kombinirajući tradicionalne forme teatra s modernijim formama kao što su interaktivne izvedbe, multimedijalne instalacije i digitalni teatar.

Za uspješnu realizaciju ovog eventa potrebna je bliska suradnja između različitih teatarskih kuća, umjetničkih institucija, obrazovnih ustanova i lokalnih vlasti, a osnovna ideja decentralizovanog modela je da se različite pozorišne ustanove, trupe, organizacije i nezavisni umjetnici uključe u kreiranje i realizaciju programa.

Umjesto centralizovanog modela, gdje je jedna institucija ili organizacija odgovorna za kompletnu produkciju, decentralizovani model omogućava učešće mnogih različitih aktera. Takva široka mreža partnerstava omogućuje pristup resursima, lokacijama i financiranju.

Ključneriječi: decentralizovani produkcijski model,pozorišnaprodukcija,interdiscpliniran model.