OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dinko Demirović, dipl. inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Franjevačka br.2

          Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Dinko Demirović, dipl. inž. el., javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom: “Razvoj multimedijskog servisa za sistem e-učenja korištenjem Microsoft Azure“,  dana 21. 09. 2021. godine sa početkom u 11,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci.Suad Kasapović, vanredni profesor – predsjednik
    Uža naučna oblast Telekomunikacije
    Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci.  Samra Mujačić, vanredni profesor – mentor i član
     Uža naučna oblast Telekomunikacije
    Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Alma Šećerbegović, doc. – član
    Uža naučna oblast Telekomunikacije
    Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član komisije dr. sci Aljo Mujčić, red. prof., uža naučna oblast    Telekomunikacije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

 

REZIME RADA

 

U ovom radu je prikazan razvoj sistema za upravljanje multimedijskim sadržajima i njegova integracija u okruženje e-učenja. Sistem omogućava upravljanje sadržajima i korisnicima na način da se isti grupišu po fakultetima, studijskim programima, godini studija i predmetima.

Omogućava nastavnicima da postavljaju multimedijske sadržaje na Microsoft Azure platformu u oblaku, kodiraju ih i generišu linkove za njegov prikaz u različitim rezolucijama, bez potrebe da imaju korisnički nalog i potrebna znanja za rad na Microsoft Azure. Studenti mogu pregledati i preuzimati sadržaje koji su postavljeni za predmete koje pohađaju. Video je moguće pregledati na bilo kojem uređaju i u bilo koje vrijeme. S obzirom da se sistem nalazi u oblaku administratori ne moraju voditi računa o sigurnosti, opsegu, dostupnosti i opterećenju, već se mogu fokusirati na razvoj novih funkcionalnosti sistema i po potrebi dodati novog korisnika, predmet ili fakultet. Sistem je na kraju integrisan sa eCampus platformom za e-učenje.

Uporedo je prikazan i Microsoft Azure portal preko koga je moguće dijeliti sadržaj na zahtjev i

vršiti prijenos u realnom vremenu, te su prikazani eventualni nedostaci u odnosu na korisnički definisan sistem kakav je kreiran. Vršeno je mjerenje vremena kašnjenja pri prijenosu u realnom vremenu za različite rezolucije generisanog sadržaja, te analizirana finansijska isplativost korištenja Azure Media