OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dino Smajlović, bach.- inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 21.02.2022. god.


O B J A V L J U J E

 

Dino Smajlović, bach.- inž.građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kružne raskrsnice u urbanim sredinama rekonstrukcija raskrsnice „Tenis“ u Tuzli“, dana 07.03.2022. godine, sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Ismet Gušić, vanredni profesor
  Uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Amir Džananović, docent
  uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

 

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Magistarski rad je obradio i prikazao značaj kružne raskrsnice uz analizu najoptimalnijeg rješenja, te njen utjecaj na sigurnost saobraćaja i prikaz rješenja raskrsnice u odnosu na raspoloživi prostor obzirom na lokaciju same raskrsnice.
U ovom radu je na konkretnom primjeru rekonstrukcije raskrsnice „Tenis“ u Tuzli prezentiran način i principi koji vode do optimizacije rješenja rekonstrukcije predmetne raskrsnice.
Cilj ovog rada je prezentirati i obrazložiti kružne raskrsnice i geometrijske elemente kružne raskrsnice, te prikazati razloge primjene uz sve njene prednosti i nedostatke.
Predmet ovog rada biti će dvotračna kružna raskrsnica u nivou. Kružni tok se izvodi prema smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima.