OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dragana Spremo, bachelor, ing. zaštite okoline

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet


OBJAVLJUJE


Dragana Spremo, bachelor, ing. zaštite okoline će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Izvori, tok i životni ciklus mikroplastike u poljoprivredi“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 27.09.2023. godine u 14:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Zahida Ademović, redovni profesor
  uža naučna oblast “Organska hemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Vedran Stuhli, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Inženjerstvo zaštite okoline ”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Abdel Đozić, redovni profesor
  uža naučna oblast “Inženjerstvo zaštite okoline”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Mikroplastika (Mp) je globalno prisutna u poljoprivrednim zemljištima, nastaje iz dva glavna izvora, što dovodi do različitih veličina čestica plastike, prvi je primarni drugi sekundarni izvor. Jednokratni plastični materijali u cilju prekrivanja zemljišta, primjena otpadnog mulja kao dodatak gnojivima i navodnjavanje su glavni izvori mikroplastike u poljoprivrednim zemljištima.
Prisutnost mikroplastike u zemljištu uglavnom smanjuje kapacitet zemljišta za vodu dok biljke koje rastu u zemljištu zagađenom mikroplastikom uglavnom imaju smanjen rast korjenovih dlačica, te dolazi do oksidacijskog stresa i smanjena im je klijavost sjemena. Mikroplastika vrlo malih dimenzija ulazi u korjen i listove biljaka, akumulira se podvodnim elementima i prenosi u druge dijelove biljke. Kritična mjesta za ulazak mikroplastike u korjen biljke nalaze se na vrhu korjena, te na mjestu povreda i odvajanja bočnog dijela korjena.
Dodatan izvor zagađenja predstavljaju aditivi koji se ispuštaju iz plastike u okolinu. Takođe, mikroplastika moze adsorbovati teške metale u zemljištu i smanjiti njihovu biološku dostupnost.
Prisutnost mikroplastike u jestivim djelovima biljaka ukazuje na potrebu daljeg istraživanja njihovog djelovanja, ne samo na poljoprivredne prinose, nego i na ljude i životinje koje konzumiraju biljke zagađene mikroplastikom te na cjelokupan lanac ishrane.
Pravilno odlaganje plastičnog otpada i otpadnih voda je glavni korak u spriječavanju i kontroli zagađenja mikroplastikom u budućnosti.


Ključne riječi: mikroplastika, zemljište, oksidacijski stres, zagađenje, lanac ishrane.