OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dženan Delić, diplomirani inženjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2


O B J A V L J U J E

 

Dženan Delić, diplomirani inženjer građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izbor dimenzija slojeva kolovozne konstrukcije u zavisnosti od nosivosti posteljice“, dana 30.09.2022. godine , sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 

 1. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor,
  uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Ismet Gušić, vanredni profesor
  uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Amir Džananović, docent
  uža naučna oblast Građevisnko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
  Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


U ovom radu je izvršeno istraživanje izbora kolovoznih konstrukcija u zavisnosti od nosivosti posteljice i urađeni troškovi izgradnje iste. Izbor dimenzija slojeva i proračun troškova izgradnje fleksibilnih kolovoznih konstrukcija je izvršen za različite vrijednosti nosivosti posteljice i to za CBR=3%, CBR=5% , CBR=8% i CBR =10%.
Za svaku navedenu nosivost posteljice izvršen je proračun debljina slojeva kolovozne konstrukcije i troškova izgradnje iste.
Na osnovu dobijenih rezultata su napravljene tabele troškova izgradnje fleksibilnih kolovoznih konstrukcija za svaku navedenu nosivost posteljice i to za CBR=3%, CBR=5% , CBR=8% i CBR=10%.
Analizom tabela troškova izgradnje fleksibilne kolovozne konstrukcije za CBR=3%, CBR=5%, CBR=8% i CBR =10% su izvedeni zaključci.
Na osnovu ovog istraživanja i analize troškova izgradnje fleksibilnih kolovoznih konstrukcija za svaku navedenu nosivost posteljice i to za CBR=3%, CBR=5% , CBR=8% i CBR =10% predlaže se da se prilikom projektovanja izvrši analiza ekonomske isplativosti izgradnje fleksbilnih kolovoznih konstrukcija na postojeću posteljicu ili ojačanja postojeće posteljice ukoliko se radi o manjoj nosivosti.
Ključne riječi: Izbor dimenzija slojeva, fleksibilna kolovozna konstrukcija, nosivost posteljice.