OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dženana Oštraković

FILOZOFSKI FAKULTET
Tuzla, 13.10.2022. god.

 

O B A V I J E S T

 

Dženana Oštraković, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Sport kao preventivni faktor kod rizičnih ponašanja djece“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 24.10.2022. u 11.00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Erna Lučić , vanredni profesor, izabrana na užu naučnu oblast„Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik komisije,
  2. Dr. sci. Nusreta Salić, docent , izabran na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
  3. Dr. sci. Hariz Šarić, redovni profesor, izabran na užu naučnu oblast„Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Rezervni član Komisije: dr.sc. Asim Pandžić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast, „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Istraživanje na temu „ Sport kao preventivni faktor kod rizičnih ponašanja djece“ je imalo za cilj ispitati, analizirati i istražiti u kojoj mjeri sport kao jedan od preventivnih faktora pomaže u sprečavanju i umanjivanju ispoljavanja rizičnih ponašanja kod djece.

Empirijski dio istraživanja je realiziran na području Grada Gračanica koji je obuhvatio dvije srednje škole u periodu od februar 2022 – mart 2022. godine. Za potrebe istraživanja je razvijen instrument koji je obuhvatio učenike srednjih škola na području Gračanice. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 100 učenika, od kojih se 48 aktivno bavi sportom, dok se 52 učenika ne bavi sportom. Dobiveni podaci obrađeni su statističkim postupkom koristeći se programom SPSS 25.0.

Rezultati istraživanja pokazali su da među ispitanom grupom učenika ne postoji značajna razlika u pogledu stavova o nasilju i ispoljavanju rizičih ponašanja bez obzira na bavljenje sportom ili ne. Iako rezultati ovog istraživanja ne potvrđuju generalnu hipotezu ovog rada, moramo uzeti u obzir da je istraživanje rađeno na uzorku od 100 učenika srednjih škola koji gotovo da i ne ispoljavaju rizična ponašanja. Bez obzira na rezultate ovog istraživanja ne smijemo isključiti sport kao jedan od važnih preventivnih faktora, jer među različitim grupama djece rezultati se mogu razlikovati. Ovo istraživanje može poslužti budućim srodnim istraživanjima u poređenju rezultata na različitim područjima, školama i uzrastima.