OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dženita Begović, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Dženita Begović, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Učestalost hepatitis B virusne infekcije kod dobrovoljnih davalaca krvi i pacijenata u Općoj bolnici Tešanj“ dana 16.03.2023. godine sa početkom u 14,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Amer Čustović, vanredni profesor za nastavni predmet „Epidemiologija sa statistikom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sci. Rahima Jahić, docent za nastavni predmet „Infektologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. sci. Merima Gegić, docent za nastavni predmet „Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.sci. Fatima Numanović, redovni profesor za nastavne predmete „Medicinska mikrobiologija sa imunologijom“ i „Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Infekcija hepatitis B virusom (HBV) predstavlja značajan zdravstveni problem zbog svog potencijalnog prelaska u hronični hepatitis i posljedičnog razvoja ciroze jetre, te hepatocelularnog karcinoma (HCC). Beeson je 1943. godine opazio da se hepatitis može prenijeti i transfuzijama krvi. DDK je osoba koja krv daje bez ikakve materijalne naknade na načelima dobrovoljnosti, besplatnosti, solidarnosti i anonimnosti. Cilj je utvrditi učestalost DDK kao i pacijenata Opće bolnice Tešanj kod kojih je skriningom utvrđeno prisustvo HBV infekcije u periodu 2010-2020. godine, ustanoviti razlike u prevalenciji među dvije navedene skupine ispitanika na osnovu područja koja gravitiraju OBT, te na osnovu dobne i spolne strukture. U istraživanju su korišteni rezultati serološkog testiranja dobrovoljnih davalaca krvi i pacijenata na HBV, provedenog u Službi za transfuziologiju Opće bolnice Tešanj za period od deset godina. Nakon provedenog istraživanja uočena je veća zastupljenost HBV infekcije u kategoriji pacijenata (93%) u odnosu na kategoriju DDK (7%). Najveći broj slučajeva HBV infekcije registrovan je u općini Tešanj u obje kategorije ispitanika. Također, naši rezultati pokazuju da najveći broj ispitanika sa HBV-om pripada dobnoj skupini iznad 50 godina, čak njih 60,7%. Slična je i spolna zastupljenost, te je zabilježeno 64,1% muških i 35,9% ženskih slučajeva infekcije za posmatrani period.
U Općoj bolnici Tešanj u periodu našeg istraživanja, od 2010-2020. godine u kategoriji pacijenata i kategoriji dobrovoljnih davalaca krvi je ispitana učestalost hepatitis B virusne infekcije. U promatranom razdoblju bilo je potvrdno pozitivno 10 (0,11 %) DDK na HBV. Prevalencija hepatitis B virusne infekcije među davaocima krvi u našem je istraživanju (0,11%) slična prevalenciji HBV infekcije u Evropi. Praćenjem desetogodišnjeg perioda uočena je blaga tendencija rasta broja prikupljenih donacija krvi.
KLJUČNE RIJEČI: Hepatitis B virus, hepatitis B virusna infekcija, pacijenti, dobrovoljni davaoci krvi, prevalencija, serološko testiranje.