OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dženita Ibrić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 05.10.2021. godine


O B A V I J E S T


Dženita Ibrić, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kvaliteta života osoba sa rascjepom usne i/ili nepca”, dana 22.10.2021. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1.  Dr. sci. Amela Ibrahimagić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednica;
  2. Dr. sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor za užu naučnu oblast
    „Logopedija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor, član;
  3. Dr. sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Mirela Duranović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Rascjep usne i nepca najčešća su kongenitalna malformacija. Rascjep usne nastaje zbog nedovršenog razvoja dijelova usne tokom embrionalnog razvoja, a rascjep nepca nastaje zbog ne spajanja prednjeg ili stražnjeg dijela nepca koje čine krov usne šupljine. Glavni cilj rada bio je obrada kvalitete života osoba sa saniranim orofacijalnim rascjepom.Sama dijagnostika orofacijalnih rascjepa u prošlosti nije se davala pojedinačno, već u sklopu nekih drugih abnormalnosti. Međutim, danas napretkom tehnologije omogućava se rano otkrivanje orofacijalnih rascjepa pomoću ultrazvuka (2D, 3D). U samom liječenju orofacijalnih rascjepa potreban je multidisciplinarni tim. Napretkom hirurških tehnika omogućava se saniranje rascjepa usne i/ili nepca, što kasnije dovodi do izvrsnih postoperativnih rezultata.Uloga logopeda je neizostavna i ogleda se u savjetovanju roditelja kako da prihvate svoje dijete kao i poticanje govornog i jezičkog razvoja. U radu prikazan je slučaj dva ispitanika sa saniranim orofacijalnim rascjepom usne i nepca kod kojih je za ispitivanje kvaliteta života primijenjen WHOQOL-BREF upitnik kvalitete života. Rezultati su pokazali da je ispitanik koji je pohađao logopedski tretman imao dosta bolje rezultate, što ukazuje i na bolju kvalitetu života.
Ključne riječi: rascjep usne, rascjep nepca, sanirani orofacijalni rascjep, kvaliteta života