OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dževida Jusufović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 13.09.2022. godine


O B A V I J E S T


Dževida Jusufović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Asistivna tehnologija u edukaciji djece oštećena vida”, dana 06.10.2022. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Ševala Tulumović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Dženana Radžo Alibegović, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Amela Teskeredžić, redovni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Leila Begić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Asistivna tehnologija obuhvata uređaje, opremu, alate ali i sve druge proizvode koji mogu pozitivno uticati na povećanje i održavanje funkcionalnih sposobnosti osoba oštećena vida. Asistivna tehnologija omogućava osoba sa oštećenjem vida veći nivo samostalnosti, bogatiji, aktivniji život i stavlja ih u ravnopravan položaj u društvu. Razvoj asistivne tehnologije može povećati kvalitetu života osoba oštećena vida. Cilj rada je utvrditi značaj asistivne tehnologije u edukaciji djece oštećena vida. Mnogobrojne su asistivne tehnologije koje osobe sa oštećenjem vida mogu koristiti. Rad pod nazivom „Asistivna tehnologija u edukaciji djece oštećena vida“ je preglednog karaktera i obuvata istraživanja i noviju literaturu koja se bavi ovom tematikom.
Ključne riječi: asistivna tehnologija, edukacija, osobe oštećena vida.