OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edin Gurzaković, dipl. med. tehničar

 

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidat Edin Gurzaković, dipl. med. tehničar, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Kvalitet života pacijenata oboljelih od alergijskih dermatoza“ dana 21.03.2024. godine u 13,00 sati sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zavod za Anatomiju, pred Komisijom u sastavu:

  1. Rusmir Softić, vanredni profesor za nastavni predmet „Psihijatrija sa medicinskom psihologijom“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sci. Zlatko Ercegović, docent za nastavni predmet „Hirurgija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr. sci. Elvir Bećirović, docent za nastavni predmet „Psihijatrija sa medicinskom psihologijom“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr. sci. Fatima Numanović, redovni profesor, za nastavne predmete “Medicinska mikrobiologija sa imunologijom” I “Medicinska mikrobiolgoija sa parazitologijom” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.”
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.


 
REZIME RADA


Istraživanjem su obuhvaćeni pacijenti koji su hospitalizirani u KBC Podgorica, Odjeljenje za reumatologiju, alergologiju i imunologiju, u vremenskom period od januara do decembra 2021. godine. Kriteriji za uključivanje pacijenata u istraživanje bili su hospitalizovani boelsnici koji su imali dijagnozu neke od hroničnih dermatoza, a iz istraživanja su isključenipacijenti koji su hospitalizovani zbog deratoza ali kod kojih nije utvrđena alergijska etiologija.Prilikom prikupljanja, obrade i interpretacije rezultata istraživanja u radu su korištene slijedeće metode istraživanja: 1) Metoda analize sadržaja – konsultovanje naučnog fonda i 2) Anketa – među oboljelima od alergijskih dermatoza, za prikupljanje podataka u istraživanju korišten je upitnik Skindex 29. Društveni cilj ovog istraživanja odnosi se na primjenu istraživanja u praksi, odnosno kako ovo istraživanje može pomoći oboljelima i medicinskomo soblju da alergijske dermatoze svedu na m inimum. Obzirom da je u velikom broju slučajeva teško apsolutno isključiti određeni alergen, veoma je bitno raditi na socijalnoj i psihološkoj potpori oboljelih u prevalizaženju osjećaja stigmatizacije i diskriminacije.
Na osnovu sprovedenog istraživanja zapaža se da je optrećenje bolešću kod osoba sa alergijskim dermatozama na uzorku od 76 pacijenata. Najveći stepen opterećenja je izmjeren kod mlađih osoba, kao i kod osoba ženskog pola. Najevći pbrolem oboljelih je bilo opterećenje simptomima, zatim socijalno i fizičko funkconisanje dok je emotivni status bio manji problem. Upoređujući alergijske dermatoze i psorijazu, pacijenti sa alergijskim dermatozama imaju bolji kvalitet života.
Imajući u vidu rezultate istraživanja, prije svega se javlja potreba za većim obuhvatom istraživanja i detaljnijom analizom opterećanja, al i i individualnijem pristupu liječnju i edukaciji.

 

NAPOMENA: Zbog opravdanih razloga, termin odbrane je promijenjen: umjesto 06.02.2024. godine u 14,00 sati odbrana je zakazana za 21.03.2024. godine u 13,00 sati.

ODLUKA o otkazivanju odbrane završnog magistarskog rada kandidata Edina Gurzakovića, dipl.med. tehničara