OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edina Avdagić, dipl.inž.medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 31.01.2024. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Edina Avdagić, dipl.inž.medicinsko-laboratorijske dijagnostike javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Antropometrijske mjere novorođenčadi sa područja Gračanice u periodu 2010. – 2020. godine“ u srijedu 21.02.2024. godine u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Aldijana Avdić, docent, predsjednik,
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno–matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
 2. dr. sc. Hajrija Hamidović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno–matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
 3. dr. sc. DarjaHusejnagić, docent, član,
  Uža naučna oblast; Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno–matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sci. Amela Hercegovac, redovni profesor uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Cilj ovog istraživanja jeste analizirati i posmatrati prikupljene podatke te utvrditi postoji li sekularni trend novorođenčadi u periodu od 2010. do 2020. godine, zatim da li dolazi do makrosomije i uticaja majke na tjelesnu masu novorođenčadi. Retrospektivno je pregledan medicinski registar novorođenčadi Ginekologije i akušerstva u Općoj Bolnici „Dr.Mustafa Beganović“ u Gračanici u periodu od 2010. do 2020.godine. Prilikom uvida u dokumentaciju zabilježeno je 3721 poroda, a rođeno je 3724 novorođenčadi. Prikupljeni podaci iz registra su godišta majke po posmatranim godinama, raniji porođaji i pobačaji majke, spol novorođenčeta, tjelesna masa, tjelesna dužina i obim glave. Podaci su obrađeni deskriptivnom statistikom. U ovom radu su analizirana novorođenčad u periodu od 2010. i 2011., te 2019. i 2020. kao dva poduzorka praćenja sekularnog trenda. U posmatranom periodu više je rođeno muške(N=644) od ženske novorođenčadi(N=633), dok je u toku 11 godina posmatrajući sve godine rođeno više djevojčica(50,7%). Novorođenčad u Gračanici u zadnjem periodu su imali tjelesnu masu Xsr=3562,18g. Muška novorođenčad su imala Xtj.mase=3611,70±465,09g., Xtj.dužine=55,54±3,20cm, Xobim glave= 35,57±1,58cm. Dok su ženska novorođenčad imala u zadnjem periodu vrijednosti tjelesne mase X=3512,67±416,01g., Xtj.dužine=55,38±2,81cm, Xobim glave=35,03±1,43cm. Najmlađa majka je zabilježena 2011. godine sa 14 godina i iza sebe ima dvije trudnoće i dva pobačaja, dok je najstarija majka zabilježena sa 45 godina. Majke se sve više u kasnijim godinama odlučuju za trudnoću, te rađaju „težu“ djecu, a broj djece prelazi jedno dijete. Od antropometrijskih parametara u jedanaestogodišnjem istraživanju dolazi do povećanja tjelesne mase u odnosu na prethodne godine za 104g, a samom povećanju su podložna oba spola, ali muška novorođenčad više izražavaju makrosomiju, dok tjelesna dužina i obim glave imaju negativan sekularni trend. Sekularni trend novorođenčadi u periodu od 2010 do 2020. godine sa područja Gračanice je za tjelesnu masu je 94,55g/dec, tjelesnu dužinu -0,71cm/dec i za obim glave -0,036cm/dec.

Ključne riječi: novorođenčad, Gračanica, tjelesna masa, tjelesna dužina, obim glave