OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edina Mustaćević, bachelor ekonomije

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, Urfeta Vejzagića 8

OBJAVLJUJE

 Edina Mustaćević, bachelor ekonomije, će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Zastupljenost marketinške komunikacije i njen utjecaj na tržišnu uspješnost organizacija na finansijskom tržištu u Bosni i Hercegovini”, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 20.09.2022. godine u 12:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Ermina Mustafić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Marketing“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. Dr. sc. Beriz Čivić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Marketing“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član;
  3. Dr. sc. Alma Muratović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Marketing“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 09:00 do 15:00 sati.

 

REZIME RADA

 

Opšti cilj istraživanja u ovom radu je utvrđivanje zastupljenosti pojedinih instrumenata marketinške komunikacije i njihov utjecaj na tržišnu uspješnost organizacija na finansijskom tržištu u Bosni i Hercegovini. Uspješne organizacije svoje poslovanje temelje na sveobuhvatnoj primjeni marketinških principa. Sastavni dio ovog pristupa je marketinška komunikacija koja u fokus stavlja potrošača (klijenta, korisnika usluga) nastojeći na efektivan način predstaviti im ono šta organizacija radi na tržištu te, zajedno sa ostalim marektinškim aktivnostima, postići preferiranu poziciju u svijesti potrošača. To je od izuzetne važnosti, jer naklonost potrošača prema organizaciji i njenoj ponudi na tržištu je jedan od primarnih preduslova njene tržišne uspješnosti. Rezultati empirijskog istraživanja, pored ostalog, pokazuju da organizacije na finansijskom tržištu u Bosni i Hercegovini koje imaju sveobuhvatniju zastupljenost instrumenata marketinške komunikacije u svom poslovanju ostvaruju bolju tržišnu uspješnost.

Ključne riječi: zastupljenost marketinške komunikacije, tradicionalni i savremeni oblici marketinške komunikacije, organizacije na finansijskom tržištu, tržišna uspješnost.