OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edis Selimović, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2

O B J A V L J U J E

 

Edis Selimović, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „RAZVOJ PROGRAMA ZA DEFINISANJE PARAMETARA BUŠENJA I MINIRANJA NA KAMENOLOMIMA“ u utorak, 28.09.2021. godine , sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Muhidin Brčaninović, docent, uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor, uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Tihomir Knežiček, redovni profesor uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

 

REZIME RADA

 

Motiv istraživanja u ovom radu bio je razvoj programa u cilju bržeg i preciznijeg definisanja parametara bušačko minerskih radova na PK krečnjaka “Duboki Potok – Bijela rijeka” i dijabaza na PK ”Papratnica”. Primjena programa uz korištenje praktičnih iskustava pri definisanju parametara bušenja i miniranja na kamenolomima PK ”Duboki Potok – Bijela Rijeka” i PK ”Papratnica” pored povećanja sigurnosti izvođenja ovog proizvodnog procesa pruža i druge prednosti. Kao rezultat boljeg iskorištenja energije eksploziva manja je potrošnja eksploziva i minsko eksplozivnih sredstava, zatim manja potrošnja pogonske energije (dizel goriva i dr.) i u konačnici niža proizvodna cijena drobljenog krečnjaka i dijabaza, ali isto tako nezanemariv smanjen efekat procesa bušenja i miniranja na okolinu. Napisani program može poslužiti kao odlična osnova za nadgradnju i proširenje mogućnosti ove vrste programa. Program za proračun parametara bušačko-minerskih radova ima univerzalan karakter i može se koristiti i za proračune pri eksploataciji drugih mineralnih sirovina koje zahtijevaju bušenje i miniranje, odnosno prethodnu pripremu za proces bagerovanja.


Ključne riječi: kamenolom, razvoj programa, bušenje i miniranje, parametari miniranja, negativni efekti miniranja