OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edita Matkić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Edita Matkić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Audiovisual Translation: A Contrastive Analysis of TV Series Black Mirror (Audiovizulano prevođenje: Konstrativna analiza TV serije Crno zrcalo)”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 28.9.2023. godine u 11:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sc. Tanja Pavlović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
  3. Dr. sc. Jasmina Hanić vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.
    Rezervni član Komisije: dr.sc. Alma Jahić Jašić vanredni profesor izabrana na užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Ova završni magistarski rad istražuje audiovizualni prijevod televizijske serije „Crno zrcalo“ s fokusom na analizu epizode „USS Callister“. Istraživanje se fokusira na najčešće korištene procedure u audiovizualnom prijevodu odabrane epizode spomenute televizijske serije. Prvi dio rada bavi se teorijskom pozadinom i historijskim aspektima audiovizualnog prijevoda. Drugi dio se usredotočuje na analizu, raspravu i rezultate dobivene proučavanjem korištenih prijevodnih procedura. U trećem se dijelu teze iznose potvrđene istraživačke hipoteze kojima se tvrdi da je doslovni prijevod najčešće korištena procedura u audiovizualnom prijevodu odabrane epizode televizijske serije „Crno zrcalo“, da je prijevod prilagođen izvornoj kulturi kao i da kulturološki faktori utiču na tačnost prijevoda. Studija istražuje dominantne prijevodne postupke i njihov utjecaj na očuvanje izvornog dijaloga, kulturoloških referenci i namjere prijevoda. Također se bavi izazovima prijevoda složenih tehnoloških pojmova i termina u kontekstu brzog tehnološkog napretka.