OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ejub Junuzović, bachelor producent

UNIVERZITET U TUZLI

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Tuzla, 13.05.2022. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Akademija dramskih umjetnosti

OBJAVLJUJE

Ejub Junuzović, bachelor producent će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom:

“Umjetnost kanadskog pozorišta na razmeđu milenijuma“

na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, 20.05.2022. godine u 14:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

  1. Zoran Pavljašević, MA, vanredni profesor, uža umjetnička oblast „Produkcija“, Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli,predsjednik
  2. dr.sci. Srđan Vukadinović, redovni profesor, uža naučna oblast „Teorija umjetnosti“, Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, član
  3. mr.sc. Damir Altumbabić, vanredni profesor, uža umjetnička oblast „Gluma“, Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

SAŽETAK

Kada je u pitanju pozorište u Kanadi, o njemu se općenito malo priča u Evropi. Također, Kanada i SAD predstavljaju jedan sličan pozorišni model koji nije zastupljen u ostatku svijeta, pa i nije čudo što se ta tema slabo pokreće, s obzirom da u Evropi preovladava drugi pozorišni model. Kao i u SAD – u, pozororištima u Kanadi preovladavaju mjuzikli i raskošne pozorišne produkcije. Ipak, nije prihvatilo model američkog pozorišta, gdje produkcija ovisi o finansiranju bogatih brodvejskih investitora i poznatih ličnosti.

            Porad toga, američka pozorišta ovise i o interesovanju pozorišne publike, dok se to isto ne može reći i za Kanadu. Kanada je zemlja koja gaji pozorište, pozorišnu tradiciju i misiju u punom kapacitetu. Podržano je od vlasti ali i od  publike. Zbog priliva mnogih kultura i tradicija, pozorište je prihvatilo mnoge svjetske uticaje, ali je ipak na kraju uspjelo ostaviti svoj lični pečat i ono po čemu je prepoznatljivo.      

            Multietničnost Kanade se odrazila i na pozorišnu umjetnost jer je priliv mnogobrojnih naroda i njihovih kultura utacao i na pozorište. Spoj različitosti je doprinio pozorišnom životu i njegovom stilu koji je dinamičan, sadržajan i autentičan, najviše zbog dvojezičnosti ove države.

            Uređena vlast i uprava priklanja veliku pažnju pozorištu i drugim sličnim performativnim umjetnostima u vidu dobro uređenog zakona i finansiranja. Pozorište je umreženo sa brojnim umjetničkim organizacijama koje finansiraju pozorište. Može se finansirati preko tri nivoa: nacionalni, regionalni i putem fondacija. Nacionalni nivo se povezuje sa najvećim finansijerom za pozorište koji se zove Canada Council. 80 – tih godina je zabilježen značajan napredak u odnosu na ranije decenije. 90 – tih godina je zabilježeno značajno smanjenje budžeta zbog ekonomske krize u kojoj se Kanada nalazila. Pored Canada Councila, značajni finansijeri za pozorište i umjetnost predstavalja Department of the Canadian Heritage i National Arts Centre. Regionalni nivo finansiranja djeluje na osnovu određene regije, gdje unutar svake regije postoji koncili, fondovi i grantovi koji finanasiraju pozorišta i slične umjetničke organizacije.

            Finansiranje putem fondacija također djeluje na regionalnom nivou. Za brojna neprofitna pozorišta i festivale širom Kanade, finansiranje nije problem zato što postoji organizacija PACT, koja još od svog osnivanja direktno učestvuje u ostvarivanju pozorišnog života putem svog finansiranja. Postojanje mnoštva fondova, grantova, asocijacija i organizacija vezanih za pozorište isto tako pomažu pozorišnom životu.

            I pored dobre finansijske potpore, pozorište zarađuje veliki novac od svojih sopstvenih resursa gdje se ubraja prodaja karata. Prodaja karata ovisi o posjećenosti, a Kanađani su jedni od najbolje pozorišno osviještenog naroda na svijetu. Konstatno djeluje pozorišna aktivnost, ali konstantno djeluje i posjećenost, kako u pozorištima, podržavajući pojedinačne pozorišne projekte, tako i na festivalima, podržavajući domaće i gostojuće produkcije.

            Kanada takođe ima jednu od najbolju uređenu pozorišnu festivalsku mrežu na svijetu. Čak i manji gradovi u Kanadi barem jednom godišnje imaju jedan pozorišni festival. U Kanadi ima oko 200 pozorišta i pošto je podijeljena po regijama, unutar regija imaju nacionalna pozorišta i mnoštvo manjih. U nekim regijama postoji i više nacionalnih pozorišta. Najveća i najznačajnija regija što se pozorišnog života tiče je Ontario, u kojoj gradovi kao što su Toronto i Quebec igraju veliku ulogu u pozorišnom životu, sa mnoštvom pozorišta, festivala, nacionalnih pozorišnih škola itd. Pozorišni festivali u Kanadi su veoma rasprostranjeni i raznovrsni. Svake godine se održi niz zanimljivih internacionalnih i nacionalnih, profesionalnih i amaterskih pozorišnih festivala. U posebnu grupu spadaju ljetni pozorišni festivali, od kojih su svakako najznačajniji Stratford i Shaw, te Fringe Festivali u čijoj mreži ima 34 festivala na tlu Kanade i SAD-a.

            Marketing je jako dobro razvijen zbog postojanja velikog broja televizija, radio stanica, portala i sl. Jedan od razloga toga je i velik uticaj SAD. Marketing u Kanadi se velikom mjerom oslanja na internet. Sva velika i manja pozorišta, festivali, fondacije i slične organizacije za pozorišta imaju svoje web stranice, koje su jako dobro uređene i funkcionalne. Na web stranicama je moguće doći do informacija koje se tiču samog historijata, misije, vizije, poslovanja, finansiranja i sličnih stvari. Mnoge stranice imaju i velike galerije slika, preko kojih su zabilježeni historijski bitni momenti.

            80 – tih i nekih ranijih godina marketing je izgledao mnogo drugačije od onog iz 21. vijeka. Najvećom mjerom je ovisio o časopisima i novinama. Razvijanjem radija i televizije, marketing pozorišta je također prihvatio izazove tehnologije koje je vrijeme nosilo.

            Školski sistemi i profesionalno osposobljavanje kadrova za rad u pozorištu igraju veoma veliku ulogu u Kanadi kada je u pitanju pozorište. Velika se pažnja posvećuje obrazovanju kroz nacionalne škole, konzervatorijume, umjetničke programe u okviru univerziteta, ali i programe privatnog školovanja u nešto manjoj mjeri, kroz veliki izbor smijerova i nevjerovatno veliki broj uloženih sati u praksi.

            Kada su u pitanju dramski stilovi u Kanadi, pored osnovnih kao što su: tragedije, komedije, melodrame, satire, farse, potrebno je istaknuti mjuzikle koji su svakako uticaj iz SAD-a. Dramski žanrovi su raznoliki i ovise o multietničnosti koja je zastupljena, pa se zbog toga razvila: aboridžinska, afro – kanadska, azijsko – kanadska drama. Zastupljene su i dramske forme kao što su: gej i lezbijska drama, politička drama, razni tipovi crkvene drame, teatar apsurda, Šekspirske drame i mnoge druge.