OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Eldin Čandić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 21.11.2023. godine

 

Eldin Čandić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Efekti kinezioloških tretmana na snagu trupa rekonvalescenata u odnosu na spol i hronološku dob”, dana 28.12.2023. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Jasmin Bilalić, docent – uža naučna oblast “Teoretsko-metodičke osnove sporta”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; predsjednik,
  2. Dr. sci. Osman Lačić, redovni profesor- uža naučna oblast “Teoretsko-metodičke osnove sporta”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.
  3. Dr. sci. Tarik Huremović, vanredni profesor – uža naučna oblast “Teoretsko-metodičke osnove sporta” , Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Sanjin Hodžić, docent za užu naučnu oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Istraživanje je sprovedeno u medicinskom trening centru kod Nirnberga u Njemačkoj (Medizinichestrainigzentrum Shape Up, Hirshau, Nürnberger) na rekonvalescentima nakon potvrđenog oporavka od starne ljekara i preporuke kineziološkim tretmanima. Ispitanicima je testirana snaga glavnih mišića trupa na spravi Ergo-fit torzo ček koja potpuno fiksira cijelog ispitanika čime eliminiše uticaj mišića pomagača trupa kao i ostalih mišića tijela. Ergo-Fit Torso
Check je uređaj za analizu koji ispituje sile trupa u svim smjerovima kretanja kičmenog stuba: fleksija, ekstenzija, bočna savijanja i rotacija. Izometrijska analiza maksimalne snage daje nam vrijedne informacije o mišićnim slabostima i neravnotežama u mišićima trupa.
Uzorak ispitanika predstavljaju rekonvalescenti kojima je ljekar potvrdio oporavak i preporučio kineziološki tretman. Uzorak sačinjava 60 ispitanika starosti od 25 do 65 godina sa odnosom spolne pripadnosti od 30 muškaraca i 30 žena. Varijable su ekstrahovane za glavne mišićne grupe koje čine stabilizatore trupa a to su: Lateralna fleksija trupa – lijeva (LFLTRL), Lateralna fleksija trupa – desna (LFLTRD), Fleksija trupa – trbuh (FLTRTR), Ekstenzija trupa – leđa (FLTRLE), Rotacija trupa – lijeva (ROTTRL), Rotacija trupa – desna (ROTTRD).
Kod svih varijabli u uzorku i muškaraca i žena došlo je do povećenja snage trupa što potvrđuje negativni predznak t-testa koji upućuje na više vrijednosti u finalnom stanju u odnosu na inicijalno. Značajni efekti u primjeni kinezioloških tretmana u odnosu na hronološku dob muškaraca desili su se samo u snazi mišića trbušnog zida. Značajni efekti u primjeni kinezioloških tretmana u odnosu na hronološku dob žena nisu se desili ni u jednoj od topoloških mišićnih grupa. Od šest, topološki orijentisanih regija trupa, kod dvije regije došlo je do razlike u efektima između muškaraca i žena. Veličine F-testa i statistička značajnost potvrđuju razlike u efektima snage rotatora trupa lijeve i desne strane između muškaraca i žena, dok kod ostalih regija nije bilo signifikantnosti.