OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elma Ahmetović, bachelor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 17.02.2021. godina

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

O B J A V L J U J E

 Elma Ahmetović, bachelor biologije  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:  „Ljekovita flora planine Konjuh “, u četvrtak 25.02.2021. godine u Sali broj: 211  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 14,00  sati  pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr. sc. Sanida Bektić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija biljaka “, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sc. Samira Huseinović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija biljaka“,  Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr.sc. Avdul Adrović, redovni profesor, za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija životinja“, Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član  dr.sc. Vladimir Ranđelović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Botanika“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Planinu Konjuh odlikuje pejzaž visokeestetske vrijednost sa velikom raznolikošću u biološkom, geomorfološkom i hidrološkom smislu, što zajedno sa kulturno-historijskim naslijeđem, vjerskim i tradicijskim vrijednostima pruža osnovu za ostvarivanje edukativnih, ekoturističkih posjeta i posjetas ciljem pružanja usluga sportsko-rekreativnog turizma i uživanja posjetitelja i razvoja ekonomskih aktivnosti.

Biljni svijet je najvažniji dio čovjekove hrane pa prema tome i temelj njegova održanja. Čovjek je odavno spoznao da je određenom biljnom hranom primao u tijelo i one tvari koje su ga održavale zdravim, pa je došao do saznanja da su i ljekovite. Posljedica je ovakvih hemijskih ispitivanja nastojanje da se sintetskim putem proizvedu iste ili slične tvari koje bi u liječenju čovjeka i održavanju njegova zdravlja zamijenile prirodne proizvode biljnog svijeta, pa je i moderna medicina sve većom upotrebom sintetskih lijekova zanemarila ljekovitu vrijednost mnogih biljaka. No, unatoč ovom zanemarivanju, uz pronalazak djelotvornih prirodnih biljnih spojeva, sve su veće težnje da se u liječenju raznih bolesti ponovo uvrste u upotrebu lijekovi biljnog porijekla koji se u potpunosti ne mogu zamijeniti sintetski proizvedenim hemijskim spojevima.

U okviru ovog rada urađeno je istraživanje i sakupljanje ljekovitog bilja na području planine Konjuh na 7 lokaliteta sa različitom nadmorskom visinom. U toku istraživanja identifikovano je 109 ljekovitih biljnih vrsta, među kojima se nalaze ugrožene i ednemične vrste. Takođe je sprovedeno anketiranje lokalnog stanovništa planine Konjuh o njihovom poznavanju, prepoznavanju i sakupljanju ljekovitog bilja.