OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elma Čajić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Elma Čajić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Obrasci izvještavanja o seksualnom nasilju nad ženama u okruženju informativnih medija u Bosni i Hercegovini”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 21.06.2022. godine u 13 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1.  Dr.sc. Vedada Baraković, redovni profesor izabrana na užu naučnu oblast „Masovni mediji” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  2. Dr.sc. Mirza Mahmutović, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Masovni mediji” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  3. Dr.sc. Enes Osmančević, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Komunikologija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Rezervni član Komisije: dr.sc. Mirza Mehmedović, docent izabran za užu naučnu oblast „Komunikologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

U radu su istraživane prakse izvještavanja o pojavama seksualnog nasilja nad ženama razvijene u polju novinarstva Bosne i Hercegovine. Predstavljeni su rezultati dosadašnjih istraživanja, ključni teorijski pristupi i nalazi empirijskih studija. U cilju opisa obrazaca koji usmjeravanju postupke novinara prilikom selekcije, praćenja i predstavljanja situacija seksualnog nasilja nad ženama u sadržajima medija, razvijen je teorijski model značajnih aspekata procesa novinarskog izvještavanja, koji integrira postavke materijalno-semiotičkih, feminističkih i pristupa medijske ekologije. Na osnovu ovog teorijskog okvira izvedene su hipoteze istraživanja. Istraživanje je izvedeno uz upotrebu različitih metoda s ciljem praćenja složene dinamike posredovanja svojstvene savremenom medijskom okruženju. Rezultati istraživanja upućuju na odnose takmičenja i zavisnosti kao dva važna pokretača mreža djelovanja aktera koji su uključeni u proces izvještavanja tema vezanih za seksualno nasilje u polju novinarstva. Prikupljeni podaci potvrđuju stajališta prethodnih istraživanja da informativni mediji profesionalnim izvještavanjem mogu utjecati na širu zajednicu da problem prepozna i kao takav osudi i prijavi. Također, analizirane su postojeće smjernice o izvještavanju o seksualnom nasilju nad ženama, a korisni resursi za novinare predstavljeni su u prilozima rada.