OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elma Ramić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Elma Ramić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: Prikaz tradicionalnog i savremenog identiteta žene muslimanke u romanima Khaleda Hosseinija: Gonič zmajeva (2003), Hiljadu sjajnih sunaca (2007) i I planine su odjekivale (2013) (The Portrayal of Traditional and Contemporary Muslim Woman’s ldentity in Khaled Hosseini’s Novels: The Kite Runner (2003), A Thousand Splendid Suns (2007), and And the Mountains Echoed (2013))“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 03.10.2022. godine u 12:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Selma Veseljević Jerković, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Engleska i američka književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik Komisije,
  2. Dr.sc. Demir Alihodžić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Engleska i američka književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član Komisije,
  3. Dr.sc. Jasmina Husanović Pehar, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast, „Kulturologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član Komisije.


Rezervni član Komisije: dr.sc. Mirza Džanić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

 

REZIME RADA


Odnos između Okcidenta (Zapada) i Orijenta (Istoka) vrlo je složen. Budući da Zapad percipira Orijent kao despotski i primitivan, žene s Orijenta su također predstavljene kao nesofisticirane i pokorne. U Goniču zmajeva (2003), Hiljadu sjajnih sunaca (2007) i I planine su odjekivale (2013), Khaled Hosseini je istražio položaj žena pogođenih ratom i krizom. U sva tri romana pokornost žena ojačana je kulturnim i rodnim stereotipima i patrijarhalnim normama. Uloge žena u društvu očito su pogrešno shvaćene, a ono što i dalje potiče takvo nerazumijevanje je mnoštvo stereotipa i predrasuda. Na primjer, u filmovima, muslimanke su često predstavljene kao žrtve muške dominacije i brutalnosti. Međutim, ovo nije nova pojava. Percepcija Zapada o muslimanskim ženama historijski se temelji na prikazima visoko seksualiziranih žena, koje nose haremsku odjeću i uglavnom šute. Nakon napada 11. septembra, zapadnjačka karakterizacija islamskih žena često se povezivala s nasilnim vjerskim praksama na Bliskom istoku. Generalizacije o Orijentu i Arapima vrlo su detaljne, posebno kada se navode njihove karakteristike, ali to nije slučaj i kada se analiziraju njihove vrijednosti i snaga.