OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elma Spahić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Elma Spahić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „ Jezičke osobitosti epskih pjesama u zbirkama Friedricha Kraussa“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 29.09.2021. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Amira Turbić-Hadžagić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „”Lingvistika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. dr sc. Marijana Nikolić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Lingvistika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. dr sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Lingvistika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Mirsad Kunić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Jezik usmene književnosti muslimana smatra se glavnim vidom očuvanjapredstandardizacijskog kontinuiteta bosanskoga jezika u standardizacijskim procesima Bosne i Hercegovine. Epske narodne pjesme koje su u BiH nastale u vrijeme osmanske uprave najčešće su sačuvane kazivanjem nepoznatih pjevača s kraja 17. i u toku 18. stoljeća. Friedrich Solomon Krauss zabilježio je veliki broj bošnjačih epskih pjesama za vrijeme poslovnog boravka u Bosni u 19. stoljeću.

U uvodu se govori i značaju epske književnosti i o razlozima i važnosti Kraussovog književnog istraživanja. Analizirane su tri zbirke pjesama koje je Krauss prikupio i objavio (Tri riječi Hercegovca, Mehzar Bojičić Halije i Pandžić Huso i Pavečić Luka pobre). Ekscerpirana građa analizirana je sa fonološkog, fonostilističkog, morfološkog, morfostilističkog, leksikostilističkog i sintaksostilističkog aspekta.