OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elmedin Hadžiavdić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E

Elmedin Hadžiavdić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Energetska efikasnost električnog pogona vertikalnog prijevoza u višespratnim objektima“, dana 23.11.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Tatjana Konjić, redovni profesor.– predsjednik
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Suad Halilčević, redovni profesor. –mentor/član
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Izudin Softić, docent.-član
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr. sci. Nedžmija Demirović, vanredni profesor, uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Elektroenergetski sistem (EES) predstavlja složeni, dinamički sistem, čija je glavna funkcija da sigurno, pouzdano, kvalitetno i ekonomično snabdijeva potrošače dovoljnim količinama kvalitetne električne energije. Unutar svakog EES nalaze se relejni uređaji i prekidačke komponente čiji je osnovni zadatak da preko svojih kontakata i pomoćnih strujnih krugova djeluju na druge uređaje radi upravljanja, mjerenja, signalizacije te zaštite nekih postrojenja. Liftovska postrojenja, koja nam služe za podizanje i spuštanje tereta s jednog nivoa na drugi, imaju svoje nedostatke kao što su kvarovi, koji su uzrokovani dotrajalošću, starošću i neadekvatnom upotrebom liftovskih postrojenja, koja zahtijevaju značajna finansijska ulaganja u elektroinstalacijske dijelove upravljačkog sklopa. Energetska efikasnost sastavni je dio razvojnih smjernica svih sektora energetskog sistema. Posebnu pažnju treba posvetiti energetskoj efikasnosti u sektorima neposredne potrošnje, zgrada, industrije i saobraćaja, jer su tu najveći mogući efekti. U ovom radu su detaljno opisane vrste transporta sa osvrtom na vertikalni transport. Detaljno je opisan programabilni logički kontroler (PLC – engl. Programmable logic controller) i frekventni regulator, njihov način rada i raznolika primjena. Pomoću softverskog paketa Unity Pro XL, koji daje mogućnost usklađivanja PLC uređaja i frekventnog regulatora, prikazana je primjena električnog pogona vertikalnog prijevoza u višespratnim objektima, te jednostavnija i sigurnija podrška rada vertikalnog transporta. Također, u ovom radu je opisana i energetska efikasnost vertikalnog prijevoza, primjena regenerativnih jedinica i postavljanje frekventnog regulatora radi prilagođavanja zahtjevima radnog kola.