OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elmin Delibašić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E

Elmin Delibašić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Implementacija pametnog parkinga primjenom internet stvari i vještačke inteligencije“, dana 06.03.2024. godine sa početkom u 11,30 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci.Suad Kasapović, redovni profesor– predsjednik
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Aljo Mujčić, redovni profesor. –mentor/član
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Alma Šećerbegović, docent-član
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr.sci. Samra Mujačić, vanredni profesor, uža naučna oblast Telekomunikacije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Ovaj rad predstavlja implementaciju pametnog parkinga koristeći internet stvari i vještačku inteligenciju kako bi se unaprijedila efikasnost i upravljanje gradskim parking sistemima. Fokus je stavljen na analizu mogućnosti pružanja boljih usluga vozačima i optimizaciju resursa u urbanim okruženjima.
Kroz razvoj aplikacije realizirane primjenom Python programskog jezika za prepoznavanje vozila i praćenje broja slobodnih i zauzetih parking mjesta iz video zapisa, sistem omogućava brzu i preciznu analizu dostupnih podataka. Podaci se analiziraju upotrebnom tehnologija baziranih na vještačkoj inteligenciji. Informacije koje su rezultat obrade Python programskog jezika se pohranjuju u PostgreSQL bazu podataka, pružajući potrebne podatke za upravljanje i analizu.
Za korisnike je implementirana Web aplikacija, omogućavajući im praćenje slobodnih parking mjesta na mapi i pristup video okvir sa parkinga. Web aplikacija je zamišljena da omogući službama koje vrše kontrolu parkinga bolji uvid u same parkinge. Paralelno s tim, razvijena je Android aplikacija koja korisnicima pruža navigaciju do odabranih parkinga.
Istraživanjem kroz realizaciju ovog rada zaključeno je da sistemi pametnog parkinga nisu samo korisni za vozače u smanjenju vremena provedenog u potrazi za parkingom, već također doprinose boljem upravljanju resursima i podržavaju održive gradove. Kroz daljnji razvoj tehnologija i njihovu integraciju u gradske infrastrukture, možemo očekivati napredak u urbanom upravljanju i unapređenje kvaliteta života u gradskim sredinama.