OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elvedina Jusufović, profesor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Elvedina Jusufović, profesor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Prisustvo humanog papiloma virusa u populaciji žena općine Kalesija“ u utorak 21.06.2022. godine u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Amela Hercegovac, vanredni profesor, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. dr sc. Snježana Hodžić, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. dr sc. Suad Širanović, docent, član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli,
  Zamjenski član dr.sci. Aldijana Avdić, docent za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sat

 

REZIME RADA

 

Humani papiloma virusi su mali dvolančani DNA virusi. Obuhvataju viruse uzročnike bradavica na koži i genitalnoj regiji i dominantno se prenosi seksualnim kontaktom. S obzirom na onkogeni potencijal, razlikujemo genotipove visokog (HPV 16, HPV 18, itd.) i genotipove niskog rizika (HPV 6, HPV 11, itd.). HPV uzrokuje različite promjene genitalne regije poput kondiloma, intraepitelnih neoplazija i invazivnih karcinoma grlića maternice, vulve, penisa ili anusa. Genitalna infekcija predstavlja najčešću spolno prenosivu bolest. Ove infekcije uglavnom su prolaznog karaktera, blagog, asimptomatskog toka. Većina infekcija završi spontanim izliječenjem u periodu od nekoliko mjeseci do dvije godine. Međutim, njihov broj je u stalnom porastu u posljednje tri decenije. Širom svijeta, oko 500 000 žena oboli godišnje, a od toga 75% su žene iz zemalja u razvoju. Oko 300 000 žena umre godišnje od ove bolesti.
Glavni ciljevi ovog rada su utvrditi učestalost HPV infekcije odnosno prisustvo humanog papiloma virusa u populaciji žena na području Općine Kalesija od 2003. do jula 2021.godine, kao i utvrditi zastupljenost niskorizičnih i visokorizičnih genotipova HPV. Zatim, analizirati u kojim dobnim skupinama se češće javljaju humani papiloma virusi “niskog rizika“, a u kojim dobnim skupinama se češće javljaju humani papiloma virusi “visokog rizika“ a zatim uporediti i analizirati koje dobne skupine žena češće rade Papa test.
Dobijeni rezultati pokazuju da je ukupan broj HPV pozitivnih žena za ovaj vremenski period 521, od toga je 111 žena mlađe od 45 godina života, a 410 žena starije od 45 godina. Humani pailoma virusi „ niskog rizika“ prisutni su kod 67 žena mlađih od 45 godina, a kod 242 žene starije od 45 godina. Što se tiče humanih papiloma virusa “visokog rizika“ oni su prisutni kod 22 žene mlađe od 45 godina, a kod 89 žena starije od 45 godina. Kada se radi o učestalosti testiranja odnosno Papa testu, rezultati pokazuju da je ukupno testirano 1050 žena, od toga je 312 mlađih od 45 godina i 738 starijih od 45 godina života.

Ključne riječi: Humani papiloma virus, karcinom grlića maternice, molekularna dijagnostika, prevencija, vakcina.