OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emina Aldžić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 03.05.2024. godine

O B A V I J E S T

Emina Aldžić, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj konzumacije cigareta na olfakciju, gustaciju i kompenzacijske pokrete tokom gutanja” dana 16.05.2024. godine u 10,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Mirela Duranović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Leila Begić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.
    Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Dženana Radžo Alibegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

REZIME RADA

Cilj istraživanja bio je ispitati utjecaj konzumacije cigareta na olfakciju, gustaciju, te pojavu kompenzacijskih pokreta mišića tokom oralne faze gutanja. Ispitivanjem je obuhvaćeno 80 ispitanika (40 pušača i 40 ispitanika koji nisu konzumirali duhanske proizvode). Nakon objašnjene svrhe i postupka istraživanja, ispitanici su popunili Anketni upitnik o konzumiranju cigareta. Ispitana je i analizirana olfaktorna sposobnost ispitanika u vidu prepoznavanja prezentovanih mirisa. Vrjednovanje gustativne funkcije je provedeno subjektivnom metodom prepoznavanja glavnih okusa: slatko, slano, gorko i kiselo. Procijenjeni sukompenzacijski pokreti mišića usana musculus mentalis i musculus orbicularis oris. U okviru navedenog su se utvrdile senzorne promjene, te su rezultati pokazali da su pušači imali olfaktornu i gustativnu disfunkciju. Utvrđeno je da pogoršanje senzornih testova podrazumijeva povećanu kompenzaciju mišića tokom oralne faze gutanja kod pušača, kao i utjecaja dužine konzumiranja i količine popušenih cigareta na senzorne promjene i kompenzacijske pokrete mišića tokom oralne faze gutanja. Podaci istraživanja su nam omogućili da potvrdimo utjecaj senzornih promjena na način oralne faze gutanja, ukazujući na promjene koncepta koje treba uzeti u obzir u diferencijalnoj dijagnozi promjena gutanja.
Ključne riječi: olfakcija, gustacija, kompenzacijski pokreti mišića.