OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emina Eminović, bach. ing. preh. tehn.

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 06.03.2024. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet


OBJAVLJUJE


Emina Eminović, bach. ing. preh. tehn. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Stavovi potrošača o funkcionalnoj hrani na području Brčko distrikt“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 12.04.2024. godine u 14:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Ramzija Cvrk, redovni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Nihada Ahmetović, redovni profesor
  nastavni predmet „Higijena i zdravstvena ekologija“
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Amel Selimović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Funkcionalna hrana igra ključnu ulogu u zdravim navikama. Cilj rada je proučiti stavove potrošača prema funkcionalnoj hrani i njihovu želju za konzumiranjem na području Brčko distrikta. Istraživanje se zasniva na podacima dobijenim putem online ankete. U period od aprila do jula 2023. godine prikupljeno je 142 odgovora, od kojih su 79,2% bile žene i 21,8% su bili muškarci. Oko 50% ispitanika se ne slaže da imaju dobre životne navike, dok 40% ispitanika ima negativan stav prema pozitivnim efektima konzumiranja funkcionalne hrane. Motivi za dobre životne navike kod 50% ispitanika jeste da budu zdravi. Pozitivan stav prema funckionalnoj hrani imalo je njih 42%, dok je negativno povjerenje prema funkcionalnoj hrani imalo njih 46%. Posjedovanje zdravih navika i spoznaje benefita je na niskoj razini. Adekvatno upoznavanje i podizanje svijesti o zdravijim mogućnostima prehrane omogućava prepoznavanje na tržištu. Stavovi i uvjerenja utječu na izbor hrane potrošača.
Ključne riječi: funkcionalna hrana, potrošači, prehrana, stavovi, biološki aktivne komponente