OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emir Hodžić, bachelor inženjerstva zaštite okoline

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 06.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Emir Hodžić, bachelor inženjerstva zaštite okoline će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom:

“Optimiziranje procesa proizvodnje biorazgradljive plastike – PLA iz kukuruza“

na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 17.04.2023. godine u 13:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Mirnesa Zohorović, docent
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoliša “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Franc Andrejaš, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoliša “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Zoran Iličković, redovni profesor
  uža naučna oblast „Hemijska tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA

Potražnja za mliječnom kiselinom bilježi snažan rast u posljednjoj deceniji, prvenstveno zbog razvoja biorazgradivih polimera na bazi mliječne kiseline i njene primjene u prehrambenoj, farmaceutskoj i drugim industrijama. Savremena proizvodnja mliječne kiseline se zasniva na principima održivosti, ekonomske i ekološke povoljnosti u biotehnološkim procesima na obnovljivim i otpadnim poljoprivrednim sirovinama. U ovom radu su razmatrane mogućnosti fermentativne proizvodnje mliječne kiseline iz kukuruza, te njena dalja obrada u polilaktičnu kiselinu (PLA). Poseban izazov je povećati produktivnost proizvodnje na obnovljivim sirovinama korištenjem novih tipova bioreaktora, bakterija mliječne kiseline (BMK) sa amilolitičkom aktivnošću, mješovitih kultura BMK ili genetički modifikovanih mikroorganizama. Primjena novih tehnoloških rješenja koja uključuju integraciju određenih tehnoloških faza ili procesa, primjenu imobilisanih sistema kao i proizvodnju mliječne kiseline je razmatrana u ovom radu.

Ključne riječi: kukuruz, mliječna kiselina, polilaktična kiselina, bakterije mliječne kiseline