OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emir Musić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Emir Musić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Brčko i okolina u drugoj polovini XIX stojeća (1850. – 1878.) društveno-privredne prilike“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 12.07.2021. godine u 10:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Senaid Hadžić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Novi vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sc. Izet Šabotić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Novi vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr. sc. Adnan Jahić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeno doba“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Sead Selimović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeno doba“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

Period 19. stoljeća na prostoru Bosanskog ejaleta obuhvata čitav niz turbulentnihdruštveno-političkih kretanja, koja su u većoj ili manjoj mjeri imala odraza i na prostore Brčkog. Zahvaljujući nizu faktora, a prije svega trgovini, Brčko u drugoj polovini 19. stoljeća prerasta u jedan od značajnijih gradova Bosanskog ejaleta. Osim osmanske uprave, ovaj značaj su prepoznale susjedne države, tako da je Austrija svoj utjecaj nastojala nametnuti i iskoristiti kroz otvaranje konzularnog predstavništva u Brčkom, a Srbija nastoji održati veze sa pravoslavnim stanovništvom Brčkog i okoline kroz određene društvene sfere, te ih iskoristiti kada dođe pogodan trenutak za to. U drugoj polovini 19. stoljeća u Brčkom, među pravoslavnim stanovništvom posebno se izdvaja jedan sloj, kojeg su sačinjavali trgovci. Stanovništvo na prostoru brčanske okoline pretežno se bavilo poljoprivredom, trgovinom i zanatstvom. Od poljoprivrednih radinosti najviše je bio u opticaju kukuruz, ječam, pšenica, zob, a od zanatstva najviše je bio zastupljen kolarski, krojački, opančarski, zidarski, pekarski, grnčarijski, kujundžijski, brijački, kovački zanati.
Na polju obrazovanja i kulture u periodu 19. stoljeća dostižu se značajni razvojni pomaci. U Brčkom i okolini podižu se nove zgrade za škole i vjerske objekte, dolazi stručniji učiteljski i svećenički kadar, ali uporedo s tim uticaji susjednih zemalja postaju neminovno izraženiji. Privrednom i svakom drugom usponu Brčkog u drugoj polovini 19. stoljeća doprinijelo je u velikoj mjeri izgradnja putne i riječne infrastrukture. Izgrađeno je ili obnovljeno nekoliko putnih pravaca koji su Brčko povezivali sa većim privrednim centrima, kao što je Donja Tuzla. Nastojao se iskoristiti i riječni potencijal, te rijekom Savom povezati Brčko sa drugim gradovima, što je bilo jako bitno, prije svega za trgovinu.
Za izradu teme korišteni su objavljeni i neobjavljeni izvori koji se čuvaju kao fondovi ili zbirke u Arhivu Bosne i Hercegovine i Arhivu Tuzlanskog kantona. Pored navedenog, korišteni su historijski sekundarni izvori (novine, časopisi, literatura, članci), koji se nalaze u sklopu Gazi Husrev-begove biblioteke, Orijentalnog instituta u Sarajevu, Gradske biblioteke u Brčkom i BZK „Preporod” u Brčkom. Tokom izrade rada, korištena je historijska metoda, tipološkametoda, komparativna metoda, komparativno-tipološka metoda, metoda analize i sinteze sadržaja, statistička metoda i metoda analogije.