OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emir Ramić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju


UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 14.10.2021. god.

 

O B J A V L J U J E

 

Emir Ramić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „ Proizvodno opremanje eruptivnih naftnih bušotina“, dana 29.10.2021. godine , sa početkom u 14:30 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Adnan Hodžić, vanredni profesor, uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor, uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Amir Sušić, vanredni profesor, uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Opremanje bušotina je jedna od poslednjih faza prije puštanja bušotine u proizvodnju. Rad se sastoji iz pet dijelova. Opisani su pripremni radovi na povezivanju bušotine sa proizvodnom zonom, metode opremanja bušotine (open hole, opremanje lajnerima, opremanje perforiranjem), proizvodna oprema koja se ugrađuje na dnu te na ustima bušotine, završni izvještaj koji je neizostavni dio svake bušotine. S obzirom da na našim prostorima postoji vrlo malo literature o savitljivom tubingu te njegovoj primjeni u operacijama opremanja bušotina, u ovom radu su te oblasti detaljnije obrađene.

Ključne riječi: opremanje bušotina, savitljivi tubing, oprema na dnu i ustima bušotine, perforiranje.


Magistarski rad sadrži: 57 stranica, 36 slika i 1 tabelu.