OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emra Hajdarević, magistra farmacije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Emra Hajdarević, magistra farmacije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Značaj dodataka prehrani organskog porijekla i njihova zastupljenost na tržištu“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 02.09.2023. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Amel Selimović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija ”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.
 2. Dr.sci. Midhat Jašić, profesor emeritus
  uža naučna oblast “Nutricionizam”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 3. Dr.sci. Esmeralda Dautović, docent
  uža naučna oblast “Biohemija”
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


U ovom magistarskom radu prikazan je značaj dodataka prehrani organskog porijekla i njihova zastupljenost na tržištu. Dodaci prehrani sastoje se od komponenti koje prirodno sadrže nutrijente i biološki aktivnih komponenti sa povoljnim utjecajem na ljudsko zdravlje. Organski proizvedeni dodaci prehrani ne sadrže rezidue i kontaminante iz primarne proizvodnje i prerade kao ni druge toksične spojeve.
Zastupljenost organskih dodataka prehrani je utvrđena putem provedenog istraživanja u apotekama, biljnim apotekama i specijaliziranim prodavnicama. Prikupljanje podataka vršeno je putem upitnog lista koji sadrži podatke o mjestu istraživanja i podatke o zastupljenosti dodataka prehrani organskog porijekla.
Zastupljenost organskih dodataka prehrani u apotekama je na vrlo niskoj razini. U apotekama nisu pronađeni certificirani vitamini organskog porijekla, iz skupine minerala pronađen je samo jedan proizvod, dok su biljni pripravci organskog porijekla znatno više zastupljeni. U deset ispitanih apoteka pronađena su dvadeset i tri certificirana biljna pripravka organskog porijekla. U biljnim apotekama nisu pronađeni certificirani vitamini i minerali organskog porijekla, a pronađeno je ukupno jedanaest certificiranih biljnih pripravaka. U specijaliziranim prodavnicama najviše su zastupljeni biljni pripravci organskog porijekla od kojih je pronađeno trinaest proizvoda.
Glavni razlozi potražnje organskih dodataka prehrani su uglavnom vezani za izbjegavanje prisustva štetnih sastojaka, poboljšanje zdravlja i izbjegavanje genetski modificirane hrane. Istaknute prednosti ovakvih preparata vode ka unapređenju ljudskog zdravlja i kvaliteta života kroz izbor odgovarajućeg suplementa. Osim istraživanja u apotekama, značaj organski proizvedenih dodataka prehrani prikazan je iz literaturnih izvora, naučnih i stručnih publikacija koji pružaju jasnu sliku o njima.

Ključne riječi: organski dodatak prehrani, značaj, zastupljenost