OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emra Halilović, bachelor inžinjerstva zaštite okoline

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI AKULTET
Tuzla, 21.01.2022. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

Emra Halilović, bachelor inžinjerstva zaštite okoline će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Analiza efikasnosti biološkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac’’ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 27.01.2022. godine u 10:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Franc Andrejaš, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Abdel Đozić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Indira Šestan, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA

Na temelju svojstava otpadnih voda postoje različiti uređaji za prečišćavanje, a najprisutniji je biološki postupak uklanjanja organskog opterećenja iz otpadne vode korištenjem aktivnog mulja.
Biološko prečišćavanje otpadnih voda podrazumijva kombinaciju prirodnih procesa i tehnologije a svaka otpadna voda zahtjeva sebi svojstven način prečišćavanja unutar kojeg se razvija i specifična zajednica mikroorganizama. Biološkim prečišćavanjem uklanja se oko 70-90% ukupne suspendirane i organske tvari što ovim uređajima osigurava široku primjenu. Cilj ovog rada je bio da se izvrši analiza efikasnosti biološkog postrojenja za tretman amonijačno-fenolnih otpadnih voda a na osnovu prethodno izvršenih analiza. Prosječna emisiona vrijednost HPK iznosila je 250 mgO 2 /l, što je iznad granične vrijednosti od 125 mgO 2 /l. Prosječni stepen efikasnosti biološkog postrojenja u pogledu HPK iznosi 87,3 %. Prosječna ulazna vrijednost za BPK 5 i iznosila je 1377.6 mgO 2 /l u 2020 godini i 1109 mgO 2 /l u 2021. peosječne izlazne vrijednosti za posmatrani period su bile 88 mgO 2 /l u 2020. godini i 11.2 mgO 2 /l 2021. godini. Vidljivo je da je došlo do značajnog poboljšanja u radu postrojenja u odnosu na parametar BPK 5 obzirom da je granična vrijednost za ispust u recipijent 25 mgO 2 /l. Postrojenje za biološki tretman otpadnih voda nije pokazalo zadovoljavajući stepen efikasnosti prečišćavanja za ukupni azot, fenole i cijanide.
Ključne riječi: otpadna voda, tretman, aktivni mulj, efikasnost