OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ermin Hukić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

O B J A V L J U J E


Ermin Hukić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:  “Energatska efikasnost u sistemima vodosnabdjevanja“, dana 16. 07. 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Izudin Kapetanović, profesor emeritus – predsjednik
  Nastavni predmeti „Elektrotermija“ i „Osnovi elektrotehnike“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast „Elektrotehnika i sistemi konverzije energije“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Mensur Kasumović, vanredni profesor – član
  Uža naučna oblast „Elektrotehnika i sistemi konverzije energije“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr. sci. Majda Tešanović, vanr. prof., uža naučna oblast „Elektrotehnika i sistemi konverzije energije“, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

Sistemi vodosnabdijevanja su veliki potrošači energije. Brzi rast cijena energije inicira istraživanja u oblasti poboljšanja energetske efikasnosti koja bi se mogla postići smanjenjem gubitaka energije, pametnim i efikasnim iskorištavanjem energije i očuvanjem energetskih izvora. U završnom magistarskom radu metodološki i detaljno su opisani trenutno stanje i problemi u radu vodosnabdijevanja i predložena metodologija provođenja energetskog audita radi utvrđivanja pokazatelja energetske efikasnosti. Dat je pravni okvir za primjenu mjera energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Analizirana je organizacija i struktura uspostave Energetskog menadžera i informacionog sistema u funkciji upravljanja energijom. Prikazana je analiza efikasne potrošnje energije te predložene metode za povećanje energetske efikasnosti pumpnih stanica za opskrbu vodom, kao i analiza potencijalnih koristi ovih metoda. Korištenjem dostupnih podataka za period unazad nekoliko godina, prikazano je poboljšanje energetske efikasnosti sistema vodosnabdijevanja grada Tuzle sa aspekta potrošnje električne energije za proizvodnju potrebne količine vode. Prikazani su i primjeri pumpnih stanica, čijom se rekonstrukcijom poboljšala energetska efikasnost cijelog sistema. Na osnovu rezultata istraživanja predložene se mjere za poboljšanje energetske efikasnosti, unaprjeđenja upravljanja i ušteda u sistemima vodosnabdijevanja.

Ključne riječi: vodosnabdijevanje, energetski audit, energetska efikasnost, energetski menadžer