OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ermina Jusufović, bachelor primijenjene biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Ermina Jusufović, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Antibiotska rezistencija izolata enterokoka iz rijeke Tinje“, u petak 08.12.2023. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14 sati i 30 minuta pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sc. Vesna Hadžiavdić, redovniprofesor, predsjednik
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr. sc. Suad Širanović, docent, mentor i član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr. sc. Aldijana Avdić, docent, član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Darja Husejnagić, docent uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Enterokoke su dio fiziološke mikroflore probavnog trakta životinja i ljudi. Široko su rasprostranjene u kopnenim i vodenim staništima. Koriste se kao indikatorske fekalne bakterije ili opći pokazatelji fekalne kontaminacije. Rezistencija bakterija na antibiotike je jedan od vodećih problema u medicini, a smatra se da okoliš zagađen antibioticima pridonosi ovom problemu. Ciljevi ovog istraživanja su izolacija enterokoka iz uzoraka vode rijeke Tinje i pritoka tokom dva razdoblja sušnog (ljeto-jesen) i vlažnog (zima-proljeće), te utvrđivanje njihove antibiotske osjetljivosti. Bakterije iz roda Enterococcus su bile prisutne u svim uzorcima vode rijeke Tinje i njenih pritoka tokom obje sezone. Kvalitet vode kretao se od II do V klase. Dvije vrste enterokoka koje su najznačajnije u humanoj patologiji, E. faecium i E. faecalis su izolovane u 52,5% odnosno u 17,5% uzoraka vode. Enterokoke izolovane u sezoni ljeto-jesen su imale veću učestalost rezistencije na: ampicillin, erythromycin, vancomycin i linezolid u odnosu na izolate enterokoka iz sezone zima-proljeće. Enterokoke izolovane u sezoni zima-proljeće imale su veći procenat rezistencije na: gentamycin, tetracycline, streptomycin, meropenem i penicillin u odnosu na izolate enterokoka iz sezone ljeto-jesen. Među izolatima E. faecalis registrovano je 85,7% izolata rezistentnih na streptomycin, 28,5% na gentamycin i tetracycline, 14,2% na ampicillin, penicillin, erythromycin i meropenem. Rezistenciju na streptomycin ispoljilo je 80,9% izolata E. faecium, na meropenem 47,6%, na penicillin 23,8%, na linezolid 14,2%, na tetracycline 9,5%, na ampicillin, erythromycin i gentamycin 4,7%. Izolati enterokoka koji su ispoljili rezistenciju na najmanje jedan antibiotik iz dvije ili više različitih klasa antibiotika su bili zastupljeniji u sezoni zima-proljeće nego u sezoni ljeto-jesen (χ2=10.417; p=0.004). Mapiranja lokaliteta odnosno potencijalnih izvora ovakvih mikroorganizama bi mogla doprinijeti poboljšanju postojećih strategija u prevenciji širenja rezistencije kao i dosljednom sprovođenju odgovarajućih higijensko-sanitarnih i epidemioloških mjera.
Ključne riječi: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, antibiotska rezistencija, rijeka Tinja