OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Erna Ćehajić, bachelor inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 16.06.2023. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Erna Ćehajić, bachelor inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj metode pripreme površine na kvalitet adhezije“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 14.07.2023. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Indira Šestan, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Fizikalna hemija i elektrohemija ”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Amra Odobašić, redovni profesor
  uža naučna oblast “Fizikalna hemija i elektrohemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Amra Bratovčić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Fizikalna hemija i elektrohemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Adhezija je najvažnija, odnosno glavna osobina premaznih materijala, jer ukoliko je adhezija dobra onda ona omogućava materijalima da uspješno funkcionišu kao premazi na različitim podlogama. Osnovni cilj završnog magistarskog rada jeste definiranje i ocjena fenomena adhezije međupovršine u odnosu na svojstva materijala. Definisati će se na odabranim primjerima kompozita i polimernih mješavina, te dati sveobuhvatan i sistematičan pregled metoda pripreme i modifikacije površine u cilju poboljšanja kvaliteta adhezije. Poboljšanje svojstava koje se može postići odgovarajućom pripremom i kontroliranom modifikacijom površine predstavlja i mogućnost ciljnog modeliranja svojstava materijala za posebne namjene kao što su punjeni adhezivi visoke čvrstoće i stabilnosti, modoficirane nemješljive i mješljive punjene polimerne mješavine povećane čvrstoće, uz istovremeno zadržavanje visoke istezljivosti i žilavosti. Očekuje se dobijanje materijala koji imaju multifunkcionalna svojstva. S tog aspekta, ovaj rad će imati svoj praktični značaj i olakšati pristup najnovijim saznanjima u ovoj oblasti.