OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Hasan Husejnović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET


Hasan Husejnović javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: The General Status of Certified Court Interpreters for the English Language in the Federation of Bosnia and Herzegovina (Opći status sudskih tumača za engleski jezik u Federaciji Bosne i Hercegovine”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 08.11.2021. godine u 11:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Tanja Pavlović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr sc. Mirza Džanić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr sc. Nihada Delibegović Džanić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.


REZIME RADA

Cilj ovog rada da se ukaže na značaj profesije sudskog tumača za engleski jezik u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), ističući sve bitne činjenice koje se odnose na ekonomsku, političku i društvenu situaciju u Bosni i Hercegovini (BiH), što u bitnoj mjeri utiče na situaciju na tržištu. Jedna od najbitnijih stvari je da se obrati posebna pažnja na moguće odstupanje od zakonskih procedura, pravne strukture, procesa registracija prevodilačkih agencija i izbjegavanja poreskih obaveza. Ovo dalje može dovesti do još većeg problema u institucijama nižeg političkog nivoa, pronalazeći opravdanje zašto se cijeli sistem bori da prevaziđe određene prepreke.
Analiza rada se bazira na upitniku koji se sastoji od upitnika (11 pitanja) u cilju što objektivnijeg ocjenjivanja pozicije u kojoj se nalaze sudski tumači u FBiH. Rezultati bi trebali pokazati da li su osobe zadovoljne ili ipak ne prihodima u ovoj profesiji, finansijskim statusom, saradnjom s klijentima, itd.
Na kraju, ova pitanja bi trebala uticati na sljedeće tri hipoteze:
1.H1 – Obrazovni sistem ne pruža dovoljan broj prilika i mogućnosti da bi osoba postala ovlašteni sudski tumač za engleski jezik
2.H2 – Stručne kvalifikacije nisu najpreciznije definisane zakonom i drugim zakonskim procedurama
3.H3 – Ovlašteni sudski tumači preferiraju pismeno u odnosu na usmeno prevođenje