OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Helena Bijelić Bajić

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 22.09.2022. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Helena Bijelić Bajić će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Prednosti, razlike i mogućnosti poboljšanja upravljačkih standarda u prehrambenoj industriji“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 30.09.2022. godine u 13:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Ramzija Cvrk, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Husejin Keran, redovni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Tijana Brčina, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Porastom populacije, svjesnost prema čistoći, higijeni i kvalitetu prehrambenih proizvoda je porasla što je prisililo proizvođače na proizvodnju zdravstveno ispravnih proizvoda, u čemu bitnu ulogu imaju standardi kvalitete i sigurnosti hrane. Tokom godina nastali su mnogi državni i privatni standardi sigurnosti i kvalitete hrane, od kojih svaki ima drugačiji pristup. Svi oni bitni su za opstanak prehrambenih preduzeća kako na nacionalnom tako i na globalnom tržištu.
Kroz ovaj rad prikazani su osnovni ciljevi standarda kvaliteta i sigurnosti hrane na tržištu sa osvrtom na IFS Food Standard i FSSC 22000 standard, prednosti i razlike, te komparacija ovih standarda u nastojanju da se preduzeću BIMAL d.d. pruži prilika da razumije koji od ova dva standarda je prikladniji za ovo preduzeće koje bavi proizvodnjom jestivog ulja od sjemena suncokreta, soje i uljane repice.
Ključne riječi: upravljački standardi, prehrambena industrija, prednosti, razlike