OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ilderin Hasić, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 07.02.2022. god.

O B J A V L J U J E

Ilderin Hasić, bachelor-inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza čeličene hale s kranskim nosačima u funkciji izbora kavliteta materijala”, dana 18.02.2022. godine , sa početkom u 13 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Besim Demirović, vanredni profesor
  uža naučna oblast Garđevinske konstrukcije
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci.Zijad Požegić, vanredni profesor
  Uža naučna oblast Građevinske konstrukcije
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Mirsad Topalović, vanredni profesor
  Uža naučna oblast Građevinske konsktrukcije
  Rudarsko-geološko-gr5ađevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.


REZIME RADA

Ciljzavršnog magistarskog rada je analiza čelične hale s kranskim nosačima u funkciji izbora kvalitetema terijala. Unutar prvog dijela su obuhvaćeni osnovni principi prilikom projektiranja I dispozicijskog rješenja industrijske hale, te je naveden utjecaj I proračun djelovanja na konstrukciju koja su obuhvaćena unutar praktičnog dijela. Glavni elementi čelične hale proračunati su u skladu s HRN EN 1990,HRNEN 1991 i HRN EN 1993, normama. Hala je dužine 54,0 m I širine 30,0 m, te ukupne osne visine 11,5m. Glavni nosivi system čini deset portalnih okvira postavljenih na razmaku od 6,0 m. Praktični dio obuvata proračun nosača kranske staze prema zadanim parametrima. Proračunate vrijednosti prenesene su naglavni nosač te je izvršena analiza djelovanja na konstrukciju koja uključuje djelovanje vjetra I snijega. Nakon analize djelovanja proračunata je podrožnica, elementi glavnog okvira I stabilizacija hale. Posljednji dio rada odnosi se na analizu razlika u količinama materijala u izvedbi čeličnog okvira od dva tipa materijala S355 i S235.