OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ilija Kosić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 05.12.2022. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Ilija Kosić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Utjecaj organskog sustava poljoprivredne proizvodnje u zaštićenom prostoru na kemijska svojstva tla“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 14.12.2022. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 

 1. Dr.sci. Besim Salkić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Midhat Glavić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Emir Imširović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA


Konvencionalna poljoprivredna proizvodnja u 20. stoljeću osigurala je proizvodnju velikih količina hrane jer su uzgajivači počeli koristiti motoriziranu opremu, kemijska gnojiva i pesticide. Međutim, želeći proizvesti obilne količine hrane nismo uvidjeli da postoji cijena koju moramo platiti za svoja djela, a to je smanjenje kvalitete tla. S druge strane, organska poljoprivreda na prvo mjesto stavlja kvalitetu tla, jer se samo na zdravom tlu mogu proizvesti visoko hranjive kulture koje su za ljudsku upotrebu. Jedan od načina na koji uzgajivači mogu održati zdravlje tla je upotreba prirodnih ili što je moguće prirodnijih sastojaka. Današnja poljoprivredna tla su prezasićena konstantnom tilažom i upotrebom pesticida i kemijskih gnojiva. Narušene su količine organske tvari u tlu, prirodne populacije mikroorganizama su oštećene, a sve je to rezultiralo smanjenjem udjela humusnih tvari u tlu. Neovisno radi li se o strogo organskoj ili konvencionalnoj proizvodnji, uočavaju se značajni pomaci u proizvodnji zdravih usjeva i zdravlju tla kada se organski proizvodi uključe u proizvodnju usjeva.
Sustav organske proizvodnje podrazumijeva primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera poput plodoreda, reducirane obrade zemljišta, primjenu organskih i zelenišnih đubriva, uzgoj pokrovnih usjeva i zaoravanje žetvenih ostataka. Sve ove mjere dovode do aktiviranja mikrobioloških procesa i poboljšanja fizičkih, kemijskih i mikrobioloških svojstava zemljišta uz smanjenu pojavu erozije.