OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Imad Đozić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 15.11.2023. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Imad Đozić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Medonosno i ljekovito bilje na području Smoluće“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 27.11.2023. godine u 14:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Besim Salkić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Emir Imširović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo ”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Vedran Stuhli, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Inženjerstvo zaštite okoline”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA


Područje Smoluće je idealno područje za ruralni razvoj, rehabilitacionu terapiju i stacionarno pčelarstvo. Posjeduje umjereno kontinentalnu klimu sa umjereno hladnim zimama i umjereno toplim ljetima. Na području Smoluće se nalazi Centar za rehabilitaciju ovisnika od psihoaktivnih supstanci (CROPS), u čijem kompleksu se nalaze razne sorte voća, medonosnog bilja, ljekovitog bilja i introdukovanog bilja. Ovo područje je prekriveno vegetacijom koju karakteriše prisustvo bukve, hrasta, bagrema, bagremca, bora i jele zbog velike količine vode na površini, prisustva rastresitih nanosa na površini terena i odgovarajuće klime.
Sa obzirom na brojne vrste koje se mogu naći na području Smoluće, istraživanje će imati fokus na najbrojnijim i važnijim vrstama u svrhu dobijanja meda i ljekovitih preparata.
Ključne riječi: medonosno drveće, ljekovito bilje, biodiverzitet, alternativna medicina.