OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ina Iljazović, BA ing. mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E


 
da će kandidat Ina Iljazović, BA ing. mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Automatizacija kontrole proizvoda u automobilskoj industriji uz osiguranje kvaliteta”, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Elvedin Trakić, vanredni profesor – predsjednik
    (u.n.o. “Mehatronički sistemi” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr. sci. Almir Osmanović, vanredni profesor – mentor i član
    (u.n.o. “Mehatronički inžinjering” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr. sci. Malik Čabaravdić, redovni profesor – član (u.n.o. “Automatizacija i robotika”, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, (ekv. u.n.o.”Mehatronički inžinjering”na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Za zamjenskog člana imenuje se dr.sc. Salko Ćosić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Opšte mašinstvo”.
Javna odbrana magistarskog rada održati će se 23.12.2022. godine sa početkom u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 08,00 do 16,00 h.

 

REZIME RADA

 

U ovom radu je izvršena optimizacija radnog mjesta i kontrole kvaliteta proizvodne komponente u automobilskoj industriji. Pored poboljšanja sa aspekta proizvodnje, prikazana su i poboljšanja na sam proces kontrole kvaliteta, sigurnosti na radu i kvaliteta izrađenog komada. Izvršene su statističke analize uz pomoć alata osiguranja kvaliteta i izvršeno je poređenje trenutnog stanja procesa proizvodnje i idejnog rješenja. Cilj je prikazati uticaj mehatronike u procesu upravljanja kvalitetom u automobilskoj industriji.

Ključne riječi: osiguranje kvaliteta, automobilska industrija, automatizacija, produktivnost