OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Indir Karabegović, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Indir Karabegović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Standardi i protokoli za komunikaciju između medicinskih uređaja”, dana 05.07.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Naser Prljača, redovni profesor-predsjednik
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Amira Šerifović Trbalić, vanredni profesor-mentor/član
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Amila Dubravić, vanredni profesor-član
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije, dr.sci. Damir Demirović, vanredni profesor, uža naučna Računarstvo i informatika, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Uvođenjem tehnoloških inovacija, medicina je doživjela značajne promjene koje su doprinijele poboljšanju načina na koji se dijagnostikuju, prate i liječe bolesti. U kontekstu razvoja medicinskih uređaja, inovacije su obuhvatile širok spektar tehnologija, uključujući senzore, bežičnu komunikaciju, mikroprocesore i softverske aplikacije. Ovi uređaji su postali integralni dio medicinske prakse, omogućavajući zdravstvenim profesionalcima da prikupe detaljne informacije o pacijentima, prate njihovo zdravstveno stanje i primjenjuju pravovremene terapijske mjere.
Jedan od izazova u razvoju modernih medicinskih uređaja jeste uspostavljanje komunikacije imzeđu različitih uređaja.. Komunikacija između medicinskih uređaja je ključni faktor za postizanje sinergijskog efekta ovih tehnologija u zdravstvenoj praksi. Ova komunikacija omogućava integraciju različitih uređaja i sistema u koherentno i funkcionalno okruženje. Osim toga, komunikacija između uređaja omogućava automatizaciju procesa, smanjenje ljudske intervencije i minimiziranje grešaka, što dalje poboljšava kvalitetu zdravstvene njege.
Cilj ovog rada jeste istraživanje različitih načina i metoda pomoću kojih medicinski uređaji mogu međusobno komunicirati. Jedan od načina jeste komunikacija putem različitih web protokola koji se i danas razvijaju izrazito velikom brzinom. U teorijskom dijelu ovog rada opisan je historijat razvoja medicinskih uređaja te su istraženi i objašnjeni različiti komunikacijski protokoli.
U eksperimentalnom dijelu rada demonostriran je način funkcionisanja određenih protokola te su protokoli podrvgnuti testiranju brzine, pouzdanosti i memorijske efikasnosti. Za potrebe ovog rada korišten je programski jezik C++.