OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Isad Djedović, dipl.ing.tehn.

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Isad Djedović, dipl.ing.tehn. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Učinkovitost sistema upravljanja zdravstvenom sigurnošću u mlinskoj industriji Dukat d.o.o. Jelah„ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 17.09.2021. godine u 10:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Dijana Milićević, redovni profesor, predsjednik
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.
 2. Dr.sci. Husejin Keran, redovni profesor,mentor, član
  uža naučna oblast “Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.
 3. Dr. sci. Amel Selimović, docent, član
  Uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli;


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA

Norme koje predstvalvjaju mode za uspostavu sistema upravljanja zdravstvenom sigurnošću, iz serije ISO 22000 se bazira na najnovijiom saznanjima iz oblasti upravljanja i procjene rizika, kao i upravljanje opasnostima kroz tri nivoa kontrolnih mjera. Upravljanje opasnostima, prema seriji ISO 22000, podrazumjeva njihovu kontrolu kroz PRP (programi preduslova), OPRP (operativni preduslovni plan) i HACCP plan, što nije slučaj kada je u pitanju integrisani sistem upravljanja kvalitetom i zdravstvenom sigurnošću implmentiran prema HACCP, baziranom na Codex Alimentariusu. U integrisanom sistemu upravljanja kvalitetom i zdravstvenom sigurnošću, opasnosti se kontrolišu kroz HACCP plan, i preduslovne programe kao što su GMP i GHP, što ima određenih nedostaka.
Cilj ovog rada je da se predstave mogućnosti i nedostatci integrisanog sistema implementiranog prema smjernici, što uključuje sistem upravljanja kvalitetom, ISO 22000 i HACCP koncept prema Codex Alimentariusu, s jedne strane i sistema uspostavljenog prema novoj normi ISO 22000.