OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ivan Gemeri, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E


Ivan Gemeri, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hemijske metode ograničavanja dotoka vode iz naftnih ležišta u bušotinu“, subota, 06.07.2024. godine sa početkom u 12:00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor
  uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor,
  uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Amir Sušić, vanredni profesor
  uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.


REZIME RADA


U radu su analizirani načini i efikasnost ograničavanja dotoka vode iz naftnih ležišta u bušotinu. Razmotreni su različiti uzroci povećanja zavodnjenja u proizvodnom fluidu, kao i načini njihove dijagnostike. Predstavljene su metode ograničavanja dotoka vode sa najvećim akcentom na hemijske metode, kao najrasprostranjenije na današnji dan metode ograničenja dotoka vode u bušotinu.
Takođe u radu je sistematizovana primena hemijskih metoda ograničavanja dotoka vode na primeru realnog naftnog polja. Predstavljen je pozitivni primer visoke tehnološke efikasnosti izvođenja radova i opravdanosti njihove primene sa načinima daljeg usavršavanja.

Ključne riječi: vodoizolacioni radovi, gelirajući sastavi, poliakrilamid