OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ivana Martinović, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Ivana Martinović, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Navike konzumiranja kafe i kofeinskih napitaka studentske populacije Univerziteta u Tuzli“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 19.07.2021. godine u 12:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Midhat Jašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Nutricionizam“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Senada Selmanović, vanredni profesor
  nastavni predmet „Zdravstvena etika“
  Medicinskifakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Ramzija Cvrk, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenovan je se dr.sci. Nahida Srabović, docent za užu naučnu oblast “Biohemija” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA


Uvod: Kofein je prirodni stimulans koji se najčešće nalazi u biljkama čaja, kafe i kakaa. Kofein je vrlo često korišten stimulans među studentskom populacijom. Djeluje stimulirajući mozak i središnji živčani sustav, poboljšava budnost i spriječava pojavu umora. Kofein se smatra sigurnim za većinu zdravih odraslih kada se koristi u dozama do 400 mg dnevno. Ova količina kofeina slična je onoj koja se nalazi u oko 4 šalice kafe. Veće doze mogu uzrokovati glavobolju, tjeskobu, uznemirenost i bol u prsima.
Cilj i zadatak rada: Ciljevi rada su ispitati naviku unos kofeina studentske populacije Univerziteta u Tuzli, ispitati upućenost studenata o štetnom utjecaju kofeina na zdravlje i ispitati utjecaj kofeina na postizanje studentskih ciljeva i zadataka. U cilju prikupljanja podataka kreiran je upitnik je baziran na navikama unosa kofeina i percepciju njegovih učinaka.
Metod rada: Istraživanje je obuhvatilo anketiranje, prikupljanje, obradu i analizu podataka o učestalosti konzumacije kofeinskih napitaka studentske populacije. Istraživanjem je ukupno obuhvaćeno 150 ispitanika, starosne dobi od 18 godina i više. Svi ispitanici su popunili upitnik koji je sastavljen od ukupno 25 pitanja, koji se odnose na opće podatke, navike unosa kofeina i percepciju njegovih učinaka.
Rezultati rada: Studija je pokazala da, iako je kofein često korišten stimulans među studentskom populacijom, prekomjerna upotreba nije otkrivena jer se najviše konzumira 1-2 kofeinska napitka dnevno. Mnogi su studenti izvijestili da mogu proći 48-72 sata bez kofeina i da više od polovice ispitanika ne doživljava simptome odvikavanja kada ne konzumira kofein. Međutim, većina ispitanika izjavljuje da osjeća potrebu da smanji svoju upotrebu kofeina, jer se upotreba kofeina povećala od pohađanja fakulteta.
Zaključak: Studenti posežu za kofeinom kako bi ostvarili bolje rezultate, produktivniji su i fokusiraniji uz konzumaciju kofeinskih napitaka, dok se negativni učinci ne uzimaju u obzir. Međutim, istraživanje je pokazalo da prekomjerna upotreba kofeina možda nije toliko raširena kao što se prije mislilo. Potrebno je uraditi detaljnije studije i utvrditi precizniji učinak kofeinskih napitaka na veći broj studentske populacije.
Ključne riječi: kofeinske navike, kofeinski napitci, percepcija unosa kofeina