OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ivana Tešić, profesor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J EIvana Tešić, profesor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Mikrobiološka ispravnost flaširane vode u samostojećim dispenzerima “, u ponedjeljak 05.12.2022. godine u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Amela Hercegovac, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sci. Snježana Hodžić, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr.sc. Suad Širanović, docent, član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci.Aldijana Avdić, docent, uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Završni magistarski rad pod naslovom:
„Mikrobiološka ispravnost flaširane vode u samostojećim dispenzerima“
U mnogim medicinskim ordinacijama, kozmetičkim salonima i javnim zgradama nalaze se samostojeći dispenzeri za vodu, u kojima se pitka voda nalazi u velikim flaširanim spremnicima za višekratnu upotrebu. Kvalitet ovakvog izvora vode dovodi se u pitanje i ima potencijal da izazove epidemije koje se prenose vodom, naročito kod osjetljivih i imunokompromitovanih osoba.
Glavni cilj istraživanja je utvrđivanje kvaliteta flaširane vode u samostojećim dispenzerima, kao i mogućnosti postojanja značajnih razlika u broju mikrobioloških neispravnih uzoraka, te povezanosti između ekoloških uslova (osvijetljenost prostorije, temperatura) i mikrobioloških neispravnih uzoraka između različitih ustanova i proizvođača. Istraživanje je obuhvatilo mikrobiološku analizu ukupno 100 uzoraka flaširane vode iz samostojećih dispenzera na području grada Doboja, kao i dispenzera za vodu postavljenih na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Uzorkovanje je obavljeno dva puta, odnosno 50 uzoraka je uzeto po postavljanju balona, a ostalih 50 uzoraka flaširane vode je uzorkovano pri kraju konzumacije vode iz balona. Uzorci su uzeti od 6 različitih proizvođača flaširane vode, koji su u radu označeni abecednim slovima (A, B, C, D, E i F). Od 100 ispitanih uzoraka flaširane vode u smostojećim dispenzerima 9% (9/100) je bilo mikrobiološki ispravno. Mikrobiološki neispravni uzorci su sadržavali veći broj bakterija na 22°C i 37°C, kao i broj koliformnih bakterija veći od maksimalno dozvoljenih vrijednosti. Enterococcus spp., Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa nisu identifikovani ni u jednom uzorku vode. Nisu pronađene značajne razlike u broju istraživanih bakterija između vremenski starijih i/ili skorašnjih postavljenih dispenzera za vodu, kao ni u pogledu ekoloških uslova, dok su vidljive razlike uočene između dispenzera koji su redovno i onih koji su povremeno higijenski održavani. Bakteriološki kvalitet vode na kraju konzumacije balona bio je lošiji u odnosu na vodu pri samom postavljanju balona samostojećeg dispenzera.
Ključne riječi: mikrobiološka analiza vode, kvalitet flaširane vode, dispenzeri za vodu.