OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmina Berbić, BA prava

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 31.10.2022. godine

O B A V I J E S T


Jasmina Berbić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Procesuiranje krivičnih djela korupcije u Bosni i Hercegovini“ dana 21.11.2022. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Vedad Gurda, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabran na užu naučnu oblast “Krivično-pravna” – predsjednik
  2. Dr. sci. Dževad Mahmutović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabran na užu naučnu oblast “Krivično-pravna” – mentor i član
  3. Dr. sci. Anita Petrović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabrana na užu naučnu oblast “Građansko-pravna” – član.
  • Dr. sci. Nezir Pivić, red. profesor, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, izabran na katedri za Krivično pravo (ekv. uža naučna oblast “Krivično-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli) – zamjenski član.

Završni magistarski rad može se pogledati u sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Rad se bavi problematikom procesuiranja krivičnih djela korupcije u Bosni i Hercegovini, kao gorućeg problema u pravosuđu. Prema svim relevantnim pokazateljima, kao što su indeks percepcije korupcije, GRECO evaluacije, mnogobrojne analize, te mišljenje javnog mnijenja, korupcija je sveprisutna pojava koja razara temelje pravne države i društva. Dugotrajni sudski procesi u krivičnim predmetima visoke korupcije, oslobađajuće presude, izostanak oduzimanja protivpravno stečene imovine, samo su neki od uzroka ovakvog stanja, koje se prema svim pokazateljima, neće ubrzo promijeniti. Stoga su u radu locirani najvažniji problemi koji se javljaju prilikom procesuiranja krivičnih djela korupcije, počevši od najranijih faza istrage pa do okončanja postupka i donošenja presude. Kroz prikaz loših primjera iz sudske prakse i analize samog koruptivnog kriminaliteta u BiH, u radu se dolazi do poražavajućeg zaključka da procesuiranje krivičnih djela korupcije, ne samo da nije poboljšano kroz godine sticanja prakse i preporuka, već se, naprotiv, pogoršalo, ili u određenim aspektima idalje stagnira. Zbog toga se u radu ističe potreba za rapidnim i progresivnim unapređenjem svakog od faktora uticaja na samo procesuiranje krivičnih djela korupcije, kako bi se ponovno uspostavila vladavina zakona i povjerenje građana u pravosudne institucije.
Ključne riječi: korupcija, krivična djela korupcije, procesuiranje korupcije, pravosuđe, problemi u procesuiranju korupcije.